27-03-2024

Knjiga Ranka Pavićevića „(Po)Etike(te) jednog vremena“ predstavljena u Podgorici

Knjiga novinara i publiciste, rođenog Podgoričanina koji je život i rad vezao za Budvu, Ranka Pavićevića „(Po)Etike(te) jednog vremena“ predstavljena je u Narodnoj biblioteci „Radosav Ljumović“, u petak, 22. marta.


Foto: Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“

Književni kritičar i pjesnik mr Milorad Durutović, istakao je da knjiga „(Po)Etike(te) jednog vremena“ sadrži tematski i žanrovski raznovrsne tekstove, a da sam naziv knjige ukazuje na to, jer, dodaje on, funkcioniše kao višestruka igra riječi, koja signalizuje i da je „literarnost“ takođe bitan kvalitet Pavićevićevih tekstova. „Ono što smatra bitnim kada je u pitanju ova knjiga, ogleda se u Pavićevićevim kolumnama u kojima je autor pokazao ličnu i građansku hrabrost, gdje istupa imenom i jamči za svaku napisanu riječ.

Sve što je pisao Ranko Pavićević u pedesetak kolumni koje sabira ova knjiga, pisali su i mnogi drugi, ali on je sve to pisao u vrijeme kada su ćutali mnogi drugi, ili su pak svoje kritičke rezone iznosili dobro sakriveni iza paravana, lažnih imena, avatara, "botova" i slično. I nije to činio u službi neke propagandne ili ideološke mašinerije, nego, bez izuzetka, uzimajući rakurs običnog naroda, čovjeka, ili građanina. Ovo naglašavam, jer mnogo čega što se danas prodaje kao kolumnistika, ipak to nije - navodi Durutović. Odnosno, Pavićević kritikuje političke klase, ili "političke elite" kako se danas češće kaže“, dodaje Durutović.

O ovom Pavićevićevom djelu govorio je i novinar i književnik Novica Đurić, koji na početku ističe da knjiga predstavlja intrigantan i duboko promišljen prikaz kulturoloških, društvenih i političkih fenomena koji su oblikovali savremeno doba na prostorima bivše Jugoslavije.

– Pavićevićeva knjiga nudi multidisciplinarni pristup proučavanju prošlosti i sadašnjosti, preplićući sociološke, kulturne, književne i političke analize kako bi stvorio sveobuhvatan uvid u kompleksnost vremena koje se obrađuje. Autor pruža duboke uvide u poetičke dimenzije političkih pokreta, književnih tokova, umjetničkih izraza i kulturnih fenomena koji su karakterisali period raspada Jugoslavije i post-jugoslovenskih društava - navodi Đurić, dodajući da je jedan od ključnih aspekata knjige istraživanje kako se politika reflektovala na umjetnost i kulturu. Naročito pitanje savremene rekonstrukcije i tumačenja političke i kulturne nostalgije, odnosno kontradiktornog tumačenja prošlosti.

– Pavićević istupa, javno, hrabro, pismeno, estetski korektno, čitalački razumiljivo, britko i jednostavno, kako bi nedvosmisleno razlučio nesrazmjeru između "političke istine" i "životne istine"; kako bi pokazao da postoji provalija između politički, režimski, kreiranih slika lažnog progresa i života i uslova života, socijalnih, identitetskih, ontoloških, ekonomski, običnih ljudi, a kojima su etika i poetika, ako hoćete, pošten i bogougodan život još ostali na vrhu aksiološke skale smisla življenja - naveo je Durutović.

Program je vodila novinarka Gorica Vukićević, a publici se obratio i Pavićević.


Izvor: JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“