04-12-2019

Koje novine donosi Predlog zakona o radu?

Vlada je na prošloj sjednici utvrdila Predlog Zakona o radu, koji bi, kako tvrde u izvršnoj vlasti trebalo da suzbije nelegalno tržište i unaprijedi položaj dobrih radnika i poslodavaca. Odmah nakon toga upućen je Skupštini na usvajanje sa predlogom da ga razmatra po skraćenoj proceduri.

Koje novine donosi Predlog zakona o radu? | Radio Televizija Budva

Foto: Ilustracija

Jedna od novina je da će se ubuduće radni odnos zasnivati bez standardne procedure oglašavanja slobodnih radnih mjesta osim u slučajevima gdje postoji javni interes, a to su preduzeća i ustanove u državnom vlasništvu.

"U tim situacijama rok za oglašavanje je tri dana i na taj način izlazi se u susret poslodavcima da brzo, kada im je potrebno, zaposle radnu snagu", pojasnio je ministar i dodao da zakon predviđa 50 slučajeva kada se radni odnos sa zaposlenim može raskinuti bez disciplinskog postupka i u skraćenoj proceduri.

Poslodavac koji zapošljava više od deset ljudi moraće da ima akt o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, kazao je na konferenciji za medije da je rad na zakonu trajao tri godine, a konsultacije sa Evropskom komisijom oko godinu i po.

"U odnosu na važeći zakon izmjene se odnose i na to da će ugovor o radu na određeno umjesto sadašnjih 24 biti povećan na 36 mjeseci. Moguć je i rad van firme, odnosno na daljinu ili od kuće kao posebna vrsta ugovora o radu. Značajna novina je što će radnik preko Agencije za privremeno zapošljavanje biti angažovan maksimalno dvije godine", naveo je Purišić.

Prema novom Zakonu o radu neće biti moguće da se godišnji odmor zamijeni novčanom nadoknadom, a zarada će se isplaćivati isključivo preko žiro računa. Sa radnicama koje imaju ugovor o radu na određeno ne može biti raskinut radni odnos dok traje trudničko, odnosno porodiljsko bolovanje.

“Možemo kazati da je zakon pružio odgovore na tri važna cilja - da se zakonodavstvo u oblasti rada usaglasi sa evropskim standardima, obezbijedi veća fleksibilnost na tržištu rada i bolji mehanizmi zaštite zaposlenih, suzbije nelegalno tržište rada”, rekao je Purišić, istakavši da će zakon dati odgovore na sve izazove u toj oblasti.

On je takođe pojasnio da novi zakon ima oko 40 normi više i da je gotovo 85 odsto članova izmijenjeno ili dopunjeno, dodajući da je položaj zapošljenih popravljen i da će biti uvedena humanizacija u radnim odnosima.

Zakon će, kako tvrdi, biti po volji dobrih radnika i poslodavaca.


Izvor: FOS