16-10-2023

Komunalno Budva apeluje na korisnike usluga da u što kraćem roku izmire dugovanja

Iz Komunalnog Budva uputili su apel korisnicima usluga da u što kraćem roku izmire svoja dugovanja na ime usluge odvožnje otpada.


Foto: Komunalno Budva

Kako su napomenuli, svim korisnicima koji nisu u mogućnosti da izmire dug odmah nude mogućnost zaključivanja sporazuma o izmirenju duga u mjesečnim ratama.

"U protivnom bićemo prinuđeni da dug naplatimo prinudnim putem. Ova nepopularna mjera bila bi poslednja opcija u zaštiti onih korisnika koji redovno izmiruju svoje obaveze, a kojom bi se omogućilo normalno funkcionisanje Društva", naveli su iz Komunalnog Budva.