23-11-2022

Komunalno Budva: Žiro račun za uplate izmijenjen

D.O.O Komunalno Budva obaviještava svoje korisnike da je žiro račun 525-895-75 kod Komercijalne banka AD Podgorica trajno ugašen, te da je uplate moguće izvršiti na sledeće žiro račune.


Ilustracija, Foto: Pixabay

530-50061-83 NLB banka

530-4465-04 NLB banka

510-11102-05 CKB banka

565-1003-85 Lovćen banka

520-38713-45 Hipotekarna banka

540-179374 Erste banka