09-09-2019

Koncept saglasnosti u političkoj teoriji Džona Plamenca

Knjiga prof. dr Vladimira Pavićevića „Džon Plamenac: koncept saglasnosti u političkoj teoriji“ čiji je izdavač Narodna biblioteka Budve, biće promovisana večeras na Trgu između crkava, u okviru trećeg književnog festivala „Ćirilicom“. Promocija počinje u 21 čas, a u slučaju kiše, biće realizovana u crkvi Santa Marija.


Novu knjigu iz edicije Biblioteke osim autora predstaviće dr Predrag Zenović, dr Petar Marković, a o autoru, Vladimiru Pavićeviću, govoriće profesorica Milica Đukić.

U predgovoru knjizi autor ističe da je malo ljudi koji su potekli sa ovih prostora, a čiji je doprinos nauci vrijedan u mjeri u kojoj je to slučaj sa naučnim radom Džona Plamenca. Sa istraživačkim radom Džona Plamenca sam autor se upoznao kao student prve godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu: „Zahvaljujući uvijek živom crnogorskom refleksu svojatanja, prezime Plamenac sam odmah smjestio među svoje, poznajući mnoge Plamence i znajući za njihovo crmničko porijeklo.“

Džon Plamenac (1912 – 1975) je bio profesor političke teorije na Ol Souls (All Souls) koledžu Univerziteta u Oksfordu. Njegovo bavljenje političkom teorijom ogleda se u uspješnom nastavnom radom i jednako vrijednom opusu knjiga, analiza, članaka i tekstova koje je objavio.

Vladimir Pavićević je rođen u Kotoru 1978. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Budvi. Diplomirao je na Odeljenju za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Pohađao je jednogodišnji akademski program naprednih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole 2000-2001. godine. Završio je master studije na Univerzitetu u Bonu 2003. godine. Master diploma nostrifikovana je 2004. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao diploma magistra političkih nauka. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2011. godine. U periodu od 2004. do 2014. godine Vladimir Pavićević se usavršavao u Austriji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. U istom periodu radio je kao asistent, potom i kao docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu u okviru uže naučne oblasti politička teorija, politička istorija i metodologija političkih nauka. Do sada je objavio više radova iz političke teorije, političke filozofije i evropskih studija. Od aprila 2014. do juna 2016. godine bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U januaru 2018. godine izabran je za predsjednika Crnogorske. Osnivač je i direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije sa sjedištem u Sotonićima.