Korona info

16-02-2023

Kovid povezan sa porastom depresije među mladima

Velika francuska studija o mentalnom zdravlju otkrila je ogroman porast broja mladih ljudi koji prijavljuju depresiju, a najvjerovatniji uzrok je kovid-19 i ograničenja koja su bila uvedena za suzbijanje širenja koronavirusa.