31-12-2022

KRAJ: Komunalno Budva poziva korisnike da izmire dugovanja

DOO "Komunalno" Budva poziva sve korisnike svojih usluga da u što kraćem roku izmire svoja dugovanja. Za one koji nisu u mogućnosti da izmire dug odmah, ponuđena je mogućnost izmirenja obaveza na mjesečne rate uz prethodno zaključivanje sporazuma o reprogramu duga.

"U protivnom bićemo prinuđeni da dug naplatimo preko javnog izvršitelja uz troškove izvršenja i kamata. Ova nepopularna mjera bila bi poslednja opcija u zaštiti onih korisnika koji redovno izmiruju svoje obaveze, a kojom bi se omogućilo normalno funkcionisanje preduzeća", navedeno je u obavještenju DOO "Komunalno" Budva.