09-07-2014

Kvalitet morske vode

Rezultati analize morske vode do kojih je Institut za biologiju mora došao u sklopu svojih redovnih aktivnosti, pokazali su da je kvalitet morske vode na 40 kupališta duž crnogorskog primorja izuzetno dobar i bezbjedan za kupanje.

Kvalitet morske vode | Radio Televizija Budva

Naime, na svim kupalištima u opštinama Ulcinj, Bar, Budva, Tivat i Kotor, sa kojih je ova institucija u periodu od 1. do 2. jula uzela uzorke morske vode, ispitivanja su pokazala kvalitet K1 klase.

Na području opštine Herceg Novi, morska voda je na 5 kupališta u istom periodu bila K1 klase, dok je na kupalištu u Igalu "ispod Vile Galeb" kvalitet morske vode bio K2 klase koja je takođe zadovoljavajuća u skladu sa graničnim vrijednostima propisanim Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda.

Lučice - središnji dio plaže K1
Petrovac - Hotel "Palas" K1
Kamenovo - središnji dio plaže K1
Bečićka plaža - "The Queen of Montengro" K1
Bečićka plaža - kupalište "Sveti Toma" K2
Bečićka plaža - kupalište "Dolce Vita" K1
Slovenska plaža - kupalište "Time out" K1
Slovenska plaža - kupalište "Sen Tropez" K1
Ričardova glava K1
Jaz - kupalište "Posejdon" K1
Jaz - kupalište "S&I beach life" K1
Jaz - kupalište "Blue beach" K1
Jaz - kupalište "Escallera" K1