02-04-2020

Lokalna samouprava Budva funkcioniše u skladu sa Vladinim mjerama

Kako je za denvno infromativnu emisiju Polis kazala sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Milijana Vukotić Jelušić, organi lokalne samouprave funkcionišu uglavnom redovno.

Lokalna samouprava Budva funkcioniše u skladu sa Vladinim mjerama | Radio Televizija Budva

"U lokalnoj samoupravi uspostavljen je minimalan proces rada, sve funkcioniše na redovan način, ali smanjenim kapcitetom" kazala je Jelušić.

U lokalnoj samoupravi od 16. marta poštuju Vladine mjere, kao i mjere koje je propisala sama lokalna samouprava.

"Od 16. marta lokalna samouprava počela je da sprovodi mjere propisane od strane Vlade, samohrani roditelji ili roditelji djece do 11 godina kod kojih su oba roditelja zaposlena imaju pravo da posao u smanjenom kapacitetu obavljaju od kuće, takođe po istom principu oslobođeni su i zaposleni sa problematičnim zdravstvenin stanjem" istakla je Jelušić.

Ona je napomenula da građanski dio lokalne samouprave svakodnevno radi sa strankama.

"Na ulazima gdje se pristupa organima lokalne samouprave instalirana su sredstva za dezinfekciju, takođe se u djelo srovodi i mjera da u građanskom birou istovremeno ne mogu boraviti više od četiri osobe" navela je.

Ona je dodala i da se građani upućuju na elektronsku i telefonski komunikaciju.

"U cilju podsticanja građana da nam se za vrijeme trajanja pandemije obraćaju elektronskim i telefonskim putem redizjanirali smo naš sajt www.budva.me gdje smo na početnoj stranici istakli sve važne brojeve lokalne samouprave radi lakše dostupnosti građanima" zaključila je Jelušić.