05-04-2023

Marković: U Budvi nije povećan slučaj nasilja u porodici, ali jeste broj prijava

Zabrinjavajuća statistika se iz godine u godinu ne mijenja i pokazuje da mnoge žene globalno, pa i u Crnoj Gori, doživljavaju nasilje. Procjene UNDP-a pokazuju da je globalno svaka treća žena doživjela neki vid nasilja. U Budvi, prema riječima inspektorke Centra bezbjednosti Budva Dalide Marković, nije povećan slučaj nasilja u porodici, ali je povećan broj prijava, jer su, kako je istakla, podigli svijest građana o toj društvenoj neprihvatljivoj pojavi.


Foto: Printscreen

"Što se tiče uporednog izvještaja i podataka, u odnosu na prošlu godinu nije bilo od januara do marta povećanja broja procesuiranih slučajeva nasilja u porodici jer smo u ovom periodu imali osam krivičnih prijava, a 16 prekršajnih prijava protiv 24 lica. Trenutno policijski službenici prate 24 zaštitne mjere o kojima smo sada govorili i o kojima se juče pisalo. Mogu reći da u odnosu na prošlu godinu je ta brojka ista", kazala je Marković gostujući u Jutrom iz Budve.

Na pitanje kako izgleda procedura nakon izvršenja određene kazne i šta tačno Centar bezbjednosti preduzima u tom slučaju, Marković je kazala sljedeće:

"Procedura policijskog postupanja kada je nasilje u porodici uvijek je ista. Po samoj prijavi policiji da je došlo do nasilja u porodici, policijski službenici su u obavezi da preuzmu sve mjere i radnje kako bi se prvenstveno zaštitila žrtva, fokus je na žrtvi, a potom je preduzimanje ostalih mjera i radnji, kao što su: izlasci na lice mjesta, sprečavanje daljeg nasilja, pružanje zdravstvene pomoći žrtvi i na kraju one mjere i radnje koje se odnose na procesuiranje i sankcionisanje samog izvršioca. Što se tiče zaštitnih mjera imamo mogućnost shodno Krivičnom zakoniku Crne Gore odnosno Sud izriče mjere bezbjednosti, a to su: mjere udaljenje iz stana i zabrana prilaska oštećenoj ili oštećenog. Sudija za prekršaje izriče zaštitne mjere upravo ove koje smo naveli, udaljenje iz stana, zabrana prilaženja i zabrana uznemiravanja i uhođenja, te mjere prate i izvršavaju službenici policije. Ono što je naš zadatak shodno Istanbulskoj konvenciji i međunarodnim dokumentima koje je Crna Gora priznala i ratifikovala je da na osnovu tih izrečenih zaštitnih mjera sačinjavamo poseban plan procjena bezbjednosti i rizika, pratimo te zaštitne mjere na način što kontaktiramo žrtve, vršimo kontinuirane obilaske žrtava i pružamo dalju pomoć shodno po potrebi", istakla je ona.

Budva nema sklonište za žrtve

"Budva nažalost nema sklonište za žrtve. Svaki policijski službenik u našem centru, a i na nivou države je prošao specijalizovane obuke gdje im je nekim planom predočeno na koji način treba da postupaju u takvim situacijama. Bilo da se radi o uniformisanim policijskim služenicima ili službenicima u civilu. Svakako da je neophodno više senzibilisati policijske službenike, tako i građane", zaključila je Marković.

D.Č.