17-03-2020

Medenica: Sudovi nastavljaju sa radom, ali u posebnom režimu

U svim sudovima u Crnoj Gori, u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, u cilju sprječavanja širenja korona virusa (COVID-19), uvodi se poseban režim rada u periodu od 16. marta 2020. do 30 marta 2020. godine.Foto: sudovi.me

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, uz prethodnu konsultaciju sa predsjednicima sudova, utvrdila je mjere koje se odnose na rad pojedinačnih sudova.NAPOMENA: Mjera br. 4, koja se odnosi na prijem pismena putem Pošte Crne Gore i elektronske pošte, služi obezbjeđenju pristupa sudu građanima - strankama, punomoćnicima-advokatima i učesnicima postupka, koji predstavljaju ranjive kategorije stanovništva, kao i olakšanju rada pisarnicama u kojima zaposleni mogu koristiti pravo na plaćeno odsustvo, shodno Naredbi Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog Koronavirusa.

U radno vrijeme, pisarnice su otvorene i blagovremeno i uredno izvršavaju povjerene poslove.