20-09-2021

Milatović: Očekuje se rast ekonomije od deset odsto

Crnogorska ekonomija bi ove godine trebalo da poraste deset odsto, što je u najvećem dijelu rezultat turističke sezone koja je premašila očekivanja, kazao je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.

Milatović: Očekuje se rast ekonomije od deset odsto | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

On je na Tviteru naveo da je ekonomski oporavak u Crnoj Gori u prethodnih par mjeseci vidan.

“Nakon najvećeg pada ekonomije u modernoj istoriji Crne Gore od 15 odsto u prošloj godini, ove godine se očekuje rast od deset odsto”, rekao je Milatović.

To je, kako je dodao, u najvećem dijelu rezultat turističke sezone koja je premašila očekivanja.

“Nakon što su u prošloj godini prihodi od turizma bili na svega 13 odsto od onih iz 2019, to jeste 144 miliona EUR, prema podacima sa kojima Vlada raspolaže - planirani ovogodišnji prihodi od turizma, u iznosu od oko 700 miliona EUR, već su ostvareni na kraju trećeg kvartala”, naveo je Milatović.

On je kazao da se bilježi oporavak i izvoza roba, pa je tako u prvom polugodištu ove godine on iznosio 240 miliona EUR, što je za 33 odsto veće u odnosu na isti period prošle godine.
Prema riječima Milatovića, oporavak ekonomske aktivnosti snažno je djelovao na stabilizaciju javnih finansija.

“Nakon deficita budžeta od 11 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prošloj godini, Vlada očekuje da deficit ove godine bude ispod tri odsto BDP-a”, kazao je Milatović.

To je, kako je naveo, nevjerovatan rezultat imajući u vidi da Vlada nakon teškog stanja koje je naslijedjeno nije pristupila povećanju poreza ili smanjenju plata i penzija.

“Primjera radi, deficit budžeta za period od juna do avgusta prošle godine iznosio je skoro 150 miliona EUR, a ove godine u istom periodu je ostvaren suficit u procijenjenom iznosu od 100 miliona EUR”, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, takav rezultat je značajno veći i od 2019. godine.

“Tako dobri parametri u dijelu realizacije budžeta, koji su, između ostalog, rezultat i transparentne i odgovorne rashodne strane (nakon usvajanja prvog programskog budžeta u Crnoj Gori) - doveli su do pada nivoa javnog duga, sa 103 odsto BDP-a u decembru prošle na 88 odsto u julu ove godine”, naveo je Milatović.

On je kazao da je oporavak privrede reflektovan i na bankarski sektor.

“Pa tako imamo rast ukupnih depozita za skoro 400 miliona EUR u poređenju sa decembrom prošle godine”, rekao je Milatović.

Kako je naveo, takav rast depozita, zajedno sa mjerama Vlade koje se tiču podrške bankarskom sektoru u dijelu kreditne linije od Banke Savjeta Evrope i predviđenog osnivanja Kreditno garantnog fonda, uz kontinuiranu ulogu Investiciono-razvojnog fonda, znači više novca za kreditiranje privrede i stanovništva i dalju podršku ekonomskog oporavka zemlje.

“Sve gore pomenuto je dalo osnovu Vladi da realizuje mjere iz socijalne politike, a prije svega uvođenje dječjeg dodatka za djecu predškolskog uzrasta, besplatne udžbenike za osnovce, kao i podršku socijalno ugroženim građanima u okviru paketa podrške”, dodao je Milatović.

On je kazao da je socijalni dijalog sa sindikatima i poslodavcima već rezultirao povećanjem minimalne zarade na 250 EUR, i najave uvođenja neoporezivog dijela dohotka u iznosu ne manjem od 100 EUR od početka naredne godine.

“Djela, a ne riječi - slogan je ove Vlade”, naveo je Milatović.