24-06-2014

Minimalna potrošačka korpa 792,20 eura

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mjesec maj 2014. godine iznosila je 792,2 eura, od čega se na hranu i bezalkoholna pića odnosi 250,0 eura, na neprehrambene proizvode i usluge 348,6 eura i vrijednost imputirane rente 193,6 eura.

Minimalna potrošačka korpa 792,20 eura | Radio Televizija Budva

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u mjesecu maju 2014. godine, u odnosu na april 2014. godine zabilježila je rast od 0,3%.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe za hranu i bezalkoholna pića u mjesecu maju 2014 godine, u odnosu na april 2014. godine, zabilježila je rast od 1,1%.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na april 2014. godine ostala je nepromijenjena, dok je vrijednost imputirane rente u odnosu na april 2014. godine zabilježila pad od 0,4%.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u maju 2014. godine, u odnosu na maj 2013. godine, smanjena je za 1,9%, dok je u odnosu na decembar 2013. godine smanjena za 0,7%.