21-07-2014

Minimalna potrošačka korpa za jun 797,2 eura

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mjesec jun 2014. godine iznosila je 797,2 eura, od čega se na hranu i bezalkoholna pića odnosi 253,0 eura, na neprehrambene proizvode i usluge 349,4 eura i vrijednost imputirane rente 194,8 eura.

Minimalna potrošačka korpa za jun 797,2 eura | Radio Televizija Budva

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u mjesecu junu 2014. godine, u odnosu na maj 2014. godine zabilježila je rast od 0,6%.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe za hranu i bezalkoholna pića u mjesecu junu 2014 godine, u odnosu na maj 2014. godine, zabilježila je rast od 1,2%.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na maj 2014. godine zabilježila je rast od 0,2%, dok je vrijednost imputirane rente u odnosu na maj 2014. godine zabilježila rast od 0,6%.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u junu 2014. godine, u odnosu na jun 2013. godine, smanjena je za 0,5%, dok je u odnosu na decembar 2013. godine smanjena za 0,1%.