09-03-2018

Monstat potcijenio cijenu kvadrata u Budvi

Monstat je prvi put umjesto prosječne pojedinačne cijene kvadrata stana za svaki od primorskih gradova uveo prosječnu cijenu za primorje, po kojoj je prosječna cijena kvadrata stana 1.157 eura.

Monstat potcijenio cijenu kvadrata u Budvi | Radio Televizija Budva

Sekretar Sekretarijata za finsije, Petar Odžić kazao je da se prema Monstatu dobijaju cijene u Budvi po kvartalima. Te cijene su iznosile: u prvom kvartalu 1.412 eura, u drugom 1.258 eura, u trećem 1.250 eura, a u četvrtom 1.212 eura.

Kako ističe Odžić, umjesto da iz ovih podataka, koje imamo po kvartalima izvučemo prosječnu cijenu (koja bi iznosila 1283 eura) uzimaju se svi podaci za šest primorskih opština i dobija se cijena od 1.159 eura, koja je manja od cijene sva četiri kvartala.

"To ne bi bio toliko sporno da se ne radi o osnovici na osnovu koji se izračunava porez na nepokretnost, a koji je ključni tekući prihod u Opštini Budva. Od toga godišnje uberemo nekih 12 miliona eura, a zbog manje cijene kvadrata imaćemo minimum milion manji razrez poreza na nepokretnost"., naveo je Odžić, dodajući da se samim tim nameće pitanje zbog čega su iz Monstata u zadnjem kvartalu primijenili metodologiju koja se godinama primjenjivala?

Prema podacima Monstata, prosječna cijena stana u novogradnji 2014. bila je 1.594 eura, 2015. godine je bila 1.269 eura, 2016. godine 955, a najnovija procjena je 1.159 eura.

Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da je prosječna cijena kvadrata u Budvi drastično niža u poslednje dvije godine, od kako je vladajuća koalicija na vlasti.