15-08-2017

Morsko dobro namjenski doniralo 10 hiljada eura Kliničkom centru Crne Gore

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je, saglasno Odluci Uprvnog odbora preduzeća, doninaralo novčana sredstva u iznosu od 10.000 eura Kliničkom centru Crne Gore, kao najvećoj zdravstvenoj ustanovi u našoj državi.

Morsko dobro namjenski doniralo 10 hiljada eura Kliničkom centru Crne Gore | Radio Televizija Budva

Kako je navedeno u saopštenju, donirana sredstva namijenjena su za nabavku dodatne opreme za čuvanje koštanog tkiva za potrebe operacionog bloka u Klinici za ortopediju i traumatologiju, koju do sada nijesu posjedovali iako predstavlja važan segment za bezbjedan rad sa pacijentima.

"Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, pored svoje osnovne djelatnosti, na ovaj način afirmiše i društveno odgovorno poslovanje ka ustanovama kojima je pomoć najpotrebnija", obavještavaju iz Morskog dobra.