27-10-2020

Možemo očekivati pad kamata na kredite

Procjenjujem da ne bi trebalo da dođe do povećanja aktivne kamatne stope, već usljed pandemije i, nadamo se, brze realizacije najavljene intervencije države kroz sheme ubacivanja dodatnih sredstava za privredu preko banaka, koje će biti povoljnije kamate od tržišnih, na nivou sistema možemo očekivati pad aktivnih kamatnih stopa, izjavio je generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore Bratislav Pejaković.

Možemo očekivati pad kamata na kredite | Radio Televizija Budva

On je u intervjuu Pobjedi istakao da smo svjedoci povećanja pasivne kamatne stope.

"S obzirom da je euro zvanična valuta, imamo najatraktivnije kamatne stope na depozite od svih zemalja eurozone, ali i regionalno na euro depozite", naveo je Pejaković.

Na pitanje kako je pandemija uticala na depozite u bankama, Pejaković je rekao da su ukupni depoziti u bankama na kraju maja 2020. godine iznosili 3,299 milijardi i za 153 miliona, ili 4,5 odsto, su bili manji u odnosu na početak godine kada su iznosili 3,452 milijarde.

"Od maja imamo stabilnost depozita, koji na kraju septembra iznose 3,313 milijardi. Sigurnost depozita do 50.000 eura garantuje Fond za zaštitu depozita kojeg pune komercijalne banke, tako da se uliva dodatna sigurnost depozitarima. Očekivano je bio jači odliv depozita nerezidenata, a s obzirom na pandemiju i potrebe stanovništva i privrede, imamo kvalitetnu situaciju, stabilnu i bezupitni servis depozitara", rekao je on.

Podatak da su ukupni krediti na kraju 2019. iznosili 3,061 milijardu, a na kraju septembra ove godine 3,2 milijarde, što je uvećanje za 148,4 miliona, najslikovitije, navodi on, prikazuje spremnost banaka da podrže zahtjeve klijenata.