13-06-2018

Murić: Uključivanje mladih žena u digitalni svijet je od izuzetne važnosti

Opština Budva je raspisala Javni poziv za prijavu učešća za ljetnju školu "Kako postati uspješna preduzetnica u Evropi" koja će u Mariboru biti održana od 10. do 20. jula.

Murić: Uključivanje mladih žena u digitalni svijet je od izuzetne važnosti | Radio Televizija Budva

Opština Budva u saradnji sa partnerima iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Bugarske i Crne Gore implementira projekat Podrška mladim ženama iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine u preduzetništvu, zapošljavanju i liderstvu u oblasti informacionih tehnologija.

"Projekat FY4ICT, koji traje dvije godine, ima za cilj da edukuje i motiviše mlade žene iz Crne Gore i BIH da pokrenu svoje karijere podsticanjem preduzetništva u oblasti informacionih tehnologija, kroz razmjenu najbolje prakse iskusnih parntnerskih insituacija EU i kroz mobilnost nefornmalnog učenja", kazala je saradnica u Kabinetu predsjednika Opštine Budva, Anisa Murić.

"Programom ljetnje škole je zamišljeno da učesnice posjete razne kompanije u Mariboru, da se upoznaju sa najboljim praskama u poslovanju, liderstvu i u oblasti informacionih tehnologija", istakla je ona.

Kako je Murić kazala, ućesnice će imati priliku da rade na zajedničkim projektima sa svojim vršnjakinjama iz Evropske unije, da saznaju o novim događajima i inovacijama u različitim oblastima ICT-ija, kao i da otkrivaju različite kulture i uče se timskom radu u multikulturalnom okruženju.

Na taj način, osim sticanja internacionalnih znanja i vještina, učesnice će imati priliku da se razvijaju putem stvaranja sopstvenih liderskih i preduzetničkih sposobnosti.

Posebnu korist za učesnice projekta predstavljaće i širenje mreže kontakata i prijateljstava sa vršnjakinjama iz Evropske unije i regiona. Za uspješno učestvovanje u projektu polaznice će dobiti internacionalne sertifikate.

Ljetnja škola je namijenjena mladim ženama starosne dobi od 18 do 21 godine koje su načelno zainteresovane za oblast informacionih tehnologija. Ljetnju školu će osim učesnica iz Crne Gore, pohađati još dvadeset njihovih vršnjakinja iz Banja Luke i Mostara.

Za učesnice je besplatno obezbijeđen prevoz Budva-Maribor-Budva, 10 noćenja i ishrana.

Krajnji rok za prijavu je 20.jun 2018. godine. Popunjenje formulare možete dostaviti elektronski na e-mail adresu [email protected] i [email protected] sa naznakom „FY4ICT prijava“ ili u kancelariji Službe predsjednika broj 47.

Maksimalan broj učesnica je 10.

Uključivanje mladih žena u digitalni svijet stoga je od izuzetne važnosti. Mlade žene bi trebalo da budu ravnopravni igrači u usmjeravanju našeg digitalnog svijeta i važno je da promovisanje prednosti rada u ICT sektoru (fleksibilnost, veće plate, dobre i raznolike mogućnosti zapošljavanja) bude podstaknuto što ranije u karijeri.