12-04-2023

Muzej maslina u Paštrovićima čeka odobrenje

Paštrovići su bogati maslinjacima u kojima pojedina stabla datiraju još iz doba starih Grka, kaže Blažo Kažanegra u ime grupe gradjana koja se bavi zaštitom kulturne I prirodne baštine toga kraja.

Muzej maslina u Paštrovićima čeka odobrenje | Radio Televizija Budva

Kažanegra kaže da prirodno blago Paštrovića konkuriše za naslov jednog od sedam najugroženijih lokaliteta u Evropi a rezultati tog konkursa biće poznati 13. aprila u 11 časova za kada je zakazano zvanično proglašenje najugroženijih lokaliteta baštine u Evropi za 2023 godinu u organizaciji renomirane organizacije Europa Nostre i Instituta Evropske investicione banke uz podrsku „Creative Europe“ programa Evropske unije. Istovremeno Kažanegra je predložio da se u Paštrovićima napravi Muzej maslina i sa tom idejom konkurisao za Horajzon program Evropske unije.

Maslinjaci su u Crnoj Gori zaštićeni Zakonom o malsinarstvu i malsinovom ulju pa je tako zabranjena sječa i presađivanje maslina starijih preko 100 godina, bez obzira da li se nalaze u maslinajcima ili ne, kao i presađivanja starih stabala na drugu lokaciju bez odobrenja organa lokalne samouprave, nadležnog za poslove poljoprivrede.

Za pomenute radnje zakonodavac je propisao kazne od 10 do 15.000 eura, a starih maslina je samo u Paštrovićima, priličan broj. Neke od njih pokazao nam je mještanin koji se bavi zaštitom prirodnog i kulturnog blaga svog kraja, Blažo Kažanegra.

"Nijesam ekspert za masline, ali na osnovu korjena i njegovog obima, procjenjujemo da tu ima oko 12 metara, tako da po mojoj pretpostavci ona ne može biti mlađa od nekih 1000 do 2.500 godina. Ova maslina ako je stara toliko, vjerovatno su je usadili stari Heleni", kazao je on.

Kažanegra ima i konkretan predlog.

"Prijedlog je da se one adekvatno valorizuju na bazi, održivog razvoja u smislu da se tako stare masline ne presađuju, nego da se zaštite, registruju i stave na popis antičkih stabala maslina i da se adekvatno turistički valorizuju, jer smatramo da bi bilo veliko interesovanje turista za ovakva kulturno priordna dobra, a ovo nije samo kulturno dobro jer tu ima i ljudske interakcije, dakle u pitanju je kulturno priordno dobro", istakao je on.

Sa predlogom da se u Paštrovićima napravi muzej maslina Kažanegra je konkurisao za "Horjazon program" Evropske unije.

"Već smo dali ideju da se na ovo lokalitetu napravi jedan muzej maslina. Ne u smislu da se privatnim vlasnicima onemugući da gradi, naprotiv i treba da grade, ali da bi na adekvatan način ove masline došle do izražaja, da ne bi one bile potisnute sada prevelikm objektima jer će i samim privatnim vlasnicima biti u intersu ako na svojim posjedima budu imali ovako stare masline, a ono što je vaćno reći jeste da ovako stare masline ne mogu da se presade jer one bi se raspale i ovako stare masline bi izgubile svojstvo, izgubile bi kulturno dobro i postale bi obična biljka naon presađivanja", napomenuo je on.

Kažanegra je kazao da i prirodno blago Paštrovića konkuriše za naslov jednog od sedam najugroženijih lolakiteta u Evropi, a rezultati tog konkursa biće poznati 13. aprila u 11h kada je zakazano uživo zvanično prograšenje za ovu godinu.

D.P.