06-12-2021

Nacionalna turistička organizacija učestvovala na seminaru u Grčkoj

Predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore učestvovali su na seminaru BEST MED & SMARTMED koji se održao u Atini.


Foto: NTO

Riječ je o seminaru čiji je organizator Ministarstvo turizma Grčke, a koji se organizuje u okviru međunarodnog BEST MED (Beyond European Sustainable Tourism) projekta, čiji je NTO CG partner u Crnoj Gori.

"Seminar je bio prilika da zemlje partneri u BEST MED projektu, Crna Gora, Španija, Portugal, Francuska, Italija, Hrvatska, Slovenija i Grčka, razmijene iskustva i najbolje prakse u implementaciji projekta u svojim zemljama. Takođe, jedan od ciljeva seminara bio je i uspostavljanje strateškog dijaloga koji bi omogućio aktivno učešće zemalja Mediterana u u implementaciji razvijenih modela u procjeni održivosti svih destinacija/ruta širom MED regiona", navodi se u saopštenju.

Prvog dana seminara izlaganje su imali predstavnici projekata BEST MED i SMARTMED koji su govorili na teme Implementacija novih modela održivog turizma i Izgradnje mreže saradnje u okviru projekta BEST MED i projekta SMARTMED.

Predstavljena su iskustva partnera i njihovi izazovi u implementaciji projekta, kao i uspješne primjeri iz prakse. Na izlaganjima je istaknuto da je potrebno raditi na usklađivanju politika i na jačanju saradnje zemalja Mediterana. Takođe, naglašena je potreba za iskorišćavanjem potencijala digitalizacije u kontekstu razmjene podataka, povezivanja kulturnih ruta, kao i potrebaza uključivanje donosioca odluka i svih stejkholdera u procesu dalje realizacije projekta", sakopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije.

Tokom drugog dana seminara organizovan je trening pod nazivom Održivi razvoj kulture i turizma. Cilj treninga je bio bolje razumijevanje značaja povezanosti turizma i kulture u kontekstu upravljanja turističkim tokovima.

"Trening je bio prilika da se učesnici upoznaju sa alatima u procesu kreiranja kulturnih ruta. Poseban fokus je bio na izazovima u pogledu održivosti kulturnih ruta, kao i na ulogu lokalnih zajednica u tom procesu. Na treningu je posebno istaknuto da su održive kulturne rute inovativni turistički produkt koji može pomoći u razvoju novih modela održivog turizma. U tom kontekstu, od velikog značaja je i edukacija turista, kao i promocija lokalnih proizvoda i poboljšavanje vidljivosti rute", zaključili su oni.