01-06-2022

Naredna ovjera licenci za spasioce na vodi 5. juna u Budvi

U cilju pripreme spasilaca na vodi za predstojeću ljetnju sezonu, Crveni krst Crne Gore nastavlja sa provjerama za ovjeru licenci. Sljedeća provjera biće organizovana u nedjelju, 5. juna na bazenu Dragan Trifunović u Budvi.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Sadržaj praktičnog dijela ispita sa normama za ovjeru licenci je sljedeći: 1. Plivanje 100 metara za 1,40 minuta i manje, spasilačkim kraulom; 2. Plivanje 300m za 4,30 minuta i manje uz pomoć peraja; 3. Transport davljenika 25m, koristeći tri 3 tehnike, poslije oslobađanja od hvata davljenika; 4. Plivanje 400m za 9 minuta i manje (200 m prsno plivanje i 200 m kraul); 5. Ronjenje na dah u dužinu, minimum 25 m; 6. Vađenje potonulog davljenika (3m dubina) 3 puta za 3 min.Uslovi koje zainteresovani kandidati za obuku spasilaca na vodi moraju ispunjavati su sljedeći:

Kandidat mora imati minimum 18 godina (za zvanje spasilac-kandidat); 2. Prije početka kursa, kandidat mora dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje); 3. Prije početka kursa, kandidat mora uspješno završiti provjeru psihofizičkih sposobnosti u moru, koja obuhvata: ronjenje na dah (20 metara i više), plivanje (50 metara za 50 sekundi i manje) i plivanje (300 metara slobodnim stilom za 6 minuta i 20 sekundi i manje); 4. Kandidat mora imati minimum 100 časova nastave (teoretske, praktične i iz prve pomoći) prije polaganja završnog ispita; 5. Završni ispit obuhvata: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, znanje iz pružanja prve pomoći.

"Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme i pošaljite prijavu putem maila: spasilastvo@ckcg.me ili se detaljnije informišite na broju: 069/334-267", navodi se u saopštenju CKCG.