16-03-2016

Ovjera licenci i kurseva za obuku spasilaca na vodi

U cilju blagovremene pripreme turističke sezone, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom podsjeća zakupce plaža i sve licencirane spasioce da je potrebno da, prije početka rada kupališta ovjere spasilačke licence za tekuću sezonu. Shodno Planu Nastavnog Centra za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta Crne Gore, za 2016. godinu obezbijeđeno je 14 termina za ovjeru licenci, i 4 kursa za obuku novih spasilaca na vodi.

Ovjera licenci i kurseva za obuku spasilaca na vodi | Radio Televizija Budva

Za ovjeru licenci obučenih spasilaca na zatvorenom bazenu „Dragan Trifunović“ u Budvi predviđeni termini su: 20.03.2016. godine 27.03.2016. godine, 10.04.2016. godine i 17.04.2016. godine. Dok će se ovjera licenci u održati u Nastavnom Centru u Sutomoru i to: 24.04.2016. godine, 01.05.2016. godine, 05.05.2016. godine, 20.05.2016. godine, 22.05.2016. godine i 04.06.2016. godine.

Ovjera licenci uključuje: znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti (discipline istovjetne onim koje se polažu na završnom ispitu poslije kursa), znanje iz teorije spasilaštva i znanje KPR (reanimacije) i pružanja prve pomoći.

Maksimalni broj kandidata za ovjeru licence po terminu je 20 kandidata. Spasilac (kandidat za ovjeru) je dužan da se prijavi Nastavnom centru za obuku spasilaca na vodi Crvenog Krsta za termin ovjere najkasnije 5 dana prije termina održavanja ovjere. Kandidat koji ovjerava licencu treba da dostavi: Licencu i Potvrdu o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje).

U periodu od aprila do juna, takođe u Nastavnom centru Crvenog Krsta u Sutomoru, održaće se 4 sedmodnevna kursa za obuku novih spasilaca, od kojih prvi počinje 30.04.2016. godine, drugi 19.05.2016. godine, treći 03.06.2016. godine i četvrti 11.06.2016. godine.

Uslovi koje kandidati za spasioce trebaju da ispune su sledeći: minimum 18 godina, uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao i uspješno završena provjera psihofizičkih sposobnosti u moru koja obuhvata: ronjenje na dah (20m i više), plivanje (50m za 50 sekundi i brže) i plivanje (300m slobodnim stilom za 6 minuta i 20 sekundi).

Prije polaganja završnog ispita svaki kandidat mora imati minimum 100 časova nastave (teoretske, praktične i prve pomoći). Završni ispit obuhvata znanje i iskustvo iz oblasti plivačkih sposobnosti, znanje iz teorije spasilaštva, znanje iz pružanja prve pomoći.

Ovom prilikom podsjećamo sve korisnike kupališta da su, shodno "Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta" dužni organizovati spasilačku službu koja se sastoji od najmanje "jednog spasioca, koji je završio obuku za spašavanje na vodi i posjeduje Legitimaciju za spašavanje na vodi važeću za tekuću godinu u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore ("Službeni list RCG", broj 28/06), na svakih 50m dužine obale u mjesecima jul i avgust, odnosno na svakih 100m dužine obale u ostalim mjesecima".

Više informacija može se naći na sajtu Crvenog krsta Crne Gore www.ckcg.co.me i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com.