05-10-2021

Neadekvatne kazne za počinioce porodučnog nasilja

Načini sankcionisanja i kazne za počinioce porodičnog nasilja, posebno nad nad ženama, nijesu adekvatni, ocijenio je skupštinski Odbor za rodnu ravnopravnost i zatražio izmjene zakonodavstva koje se odnose na tu oblast.

Neadekvatne kazne za počinioce porodučnog nasilja | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Na sjednici Odbora je konstatovano da su u Crnoj Gori sve češća brutalna ubistva žena, pri čemu se najčešće radi o ženama koje su tražile pomoć i nisu dobile odgovarajuću zaštitu.

"Crna Gora i u ovom slučaju plaća cijenu svojih mentalitetskih opterećenja i uvriježenih rodnih uloga, koje se prepoznaju i po tome što se izuzetno ozbiljni slučajevi nasilja nad ženama ne karakterišu i ne sankcionišu kao krivična djela već kao prekršaji", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je neposredno nakon ubistva Šejle Bakije, uslijedila vijest o vršnjačkom nasilju nad djevojčicama u osnovnoj školi u Petrovcu.

"Bez obzira što detalji nisu poznati javnosti iz razloga zaštite identiteta maloljetnih lica, važno je ukazati na društveni kontekst u kome se normalizuje nasilje, koje se potom lako prenosi na mlade", kaže se u saopštenju.

Ocjenjuje se da je vršnjačko nasilje izuzetno ozbiljan signal za društvo i za njegov obrazovni sistem, naročito ako škole prestaju da budu bezbjedno mjesto za sve djevojčice i dječake.

"Kao u prvom redu vaspitna, a potom obrazovna institucija, škola mora obezbijediti adekvatno praćenje i najave mogućeg nasilja među djecom, kako ono ne bi dobilo oblike koje je potom teško kontrolisati", satraju članovi Odbora.

Ističe se da istinske promjene neće nastati bez snažne političke volje i odlučnosti, prvenstveno djelovanjem kroz zakonodavnu i izvršnu vlast, sudsku praksu i rad policije.

"Crnoj Gori je potrebna izmjena zakonodavstva koje tretira ovu oblast i mnogo veća odgovornost i sankcionisanje predstavnika institucija ukoliko ne zaštite žrtve i primjereno kazne počinioce", kažr se u saopštenju.

Odbor za rodnu ravnopravnost će, kako je najavljeno, nastaviti sa aktivnostima na kontroli primjene zakonskih rješenja i ispitivanju njihove efikasnosti, kako bi se svi nedostaci ispravili i kreirao sistem koji će biti u stanju da pruži adekvatnu podršku žrtvama nasilja.