20-05-2014

Neradni srijeda 21. i četvrtak 22. maj

Povodom predstojećeg Dana nezavisnosti neradni dani su 21. i 22. maj 2014. godine.

Neradni srijeda 21. i četvrtak 22. maj | Radio Televizija Budva

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.