12-09-2019

Nezakonito je prodavati ambalažu po cijeni mesa

Tržišni inspektori su ove godine 171 put kaznili trgovačke kompanije zbog toga što su i materijal za pakovanje uračunavale u težinu proizvoda mesa, mesnih proizvoda, sireva, voća i povrća i time prekršili Zakon o zaštiti potrošača, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Nezakonito je prodavati ambalažu po cijeni mesa | Radio Televizija Budva

Iz Uprave i Centra za zaštitu potrošača su kazali da su relativno rijetki prigovori potrošača koji se odnose na ta kršenja njihovih prava.

“Inspektori su zbog toga što su trgovci u neto masu robe uračunavali težinu materijala za pakovanje, u prvih osam mjeseci, trgovcima izdali 171 prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 53,5 hiljada eura”, kazali su Pobjedi iz UIP-a.

Predstavnici Uprave nijesu precizirali koje su trgovačke kompanije kažnjene ove godine, zbog tog prekršaja.

Oni su naveli da su inspekcijski organi dobijali žalbe potrošača koje su se odnosile na to da trgovci pri pakovanju robe uračunavaju težinu materijala za pakovanje.

Međutim, kako su naveli, takvih prijava nije bilo u velikom broju.

Inspektori, pored inspekcijskih pregleda po inicijativama potrošača, obavljaju i redovne inspekcijske preglede u kojima se, pored ostalih obaveza trgovaca iz Zakona o zaštiti potrošača, kontroliše i da li trgovac u neto masu robe uračunava težinu materijala za pakovanje.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove obaveze iz Zakona o zaštiti potrošača obavlja UIP preko tržišnih inspektora.

“Od početka godine do kraja avgusta tržišni inspektori su u redovnom nadzoru u preko 190 kontrola obavili i provjeru da li se trgovci pridržavaju te propisane obaveze”, saopštili su predstavnici Uprave.

Iz Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) Pobjedi je saopšteno da je članom 22 Zakona o zaštiti prava potrošača predviđeno da je trgovac dužan da obezbijedi potrošaču odgovarajući materijal za pakovanje u skladu sa vrstom i svojstvima robe, kao i da se u neto masu robe ne smije uračunavati težina materijala za pakovanje.

“Članom 179. ovog zakona je predviđena kazna u iznosu od 500 EUR do pet hiljada EUR, za trgovca kompanije, koje prekrši navedenu odredbu, kao i kazna od 100 eura do hiljadu eura, za pojedinca, odgovornu osobu u preduzeću”, kazali su predstavnici CEZAP-a.

U CEZAP-u su, kako su precizirali iz te organizacije, relativno rijetki prigovori koji se odnose na ta kršenja prava potrošača.

Pobjeda je pitala najveće crnogorske trgovačke lance da li se u njihovim objektima dešavaju takvi propusti i prekršaji, kao i da li imaju pritužbe od potrošača zbog takvih prekršaja, ali je dobila odgovor samo od kompanije Domaća trgovina u okviru koje posluju Aroma marketi i Konto diskonti.

Iz Domaće trgovine su saopštili da su u njihovim maloprodajnim objektima jasno definisani standardi prilikom mjerenja neto mase robe.

"Obaveza osoblja na sekcijama gotovih jela, mesa i mesnih prerađevina, kao i na drugim gdje se roba mjeri, je da na vagama ponište težinu ambalaže prije mjerenja proizvoda. Time potrošači dobijaju tačnu težinu proizvoda", rekli su predstavnici te kompanije.

Iz tog trgovačkog lanca naveli su da su u prethodnom periodu uložili značajna sredstva u opremanje novootvorenih i modernizaciju postojećih marketa sa savremenom opremom, a tu su uključeni i uređaji za mjerenje proizvoda.

"Konstantno radimo na unapređenju poslovanja kako bismo obezbijedili što kvalitetniju uslugu za naše kupce. Kontrole u našim marketima se obavljaju često i uvijek smo spremni da implementiramo preporuke nadležnih institucija kako bi ispravili eventualne nepravilnosti na određenim prodajnim mjestima", zaključili su iz Domaće trgovine.Izvor: MINA-BUSINESS