18-06-2019

Novi sistem za mjerenja kvaliteta pristupa internetu

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) pustila je u rad novi sistem za mjerenje i analizu kvaliteta pristupa internetu - EKIP NetTest.

Novi sistem za mjerenja kvaliteta pristupa internetu | Radio Televizija Budva

“Sistem EKIP NetTest omogućava mjerenje parametara kvaliteta usluge pristupa internetu u fiksnim i mobilnim mrežama u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju EKIP-a.

EKIP NetTest je dostupan za sve moderne web pretraživače na adresi https://nettest.ekip.me, kao i za mobilne uređaje sa operativnim sistemom Android (verzija 6.0 ili novije) i iOS (verzija 10 ili novije).

“Mobilne aplikacije se mogu preuzeti sa Google Play-a za Android OS i App Store-a za Apple iOS. Sa više od 80 parametara koji se mjere, ovo je vjerovatno najkompletniji mjerni alat dostupan na tržištu”, dodali su iz EKIP-a.

Mjerni server je smješten u Tački za razmjenu internet saobraćaja (MIXP) u Crnoj Gori, kako bi korisnici svih operatora bili u jednakoj poziciji kada mjere parametre, odnosno kako bi se dobijeni rezultati mjerenja mogli upoređivati.

Pomoću EKIP NetTest-a korisnici mogu da testiraju parametre kvaliteta internet konekcije i to brzine download-a i upload-a, ping odnosno kašnjenje, gubitak paketa, transparentnost i kvalitet konekcije i snagu signala.

Osim uobičajenih parametara, kao što su upload i download brzina, sistem obavlja više od 70 jedinstvenih testova čiji je cilj da procjeni kvalitet internet konekcije i provjeri da li se operatori drže principa mrežne neutralnosti.

Sistem EKIP NetTest, takođe, omogućava detaljni grafički i statistički prikaz rezultata mjerenja.

EKIP će ovaj sistem koristiti i za praćenje implementacije obaveza operatora mobilnih usluga, u pogledu dinamike i obima pokrivanja stanovništva Crne Gore signalom mobilnih mreža u skladu sa odobrenjima za korišdenje radio-frekvencija.

Korisnici sistem EKIP NetTest mogu da iskoriste za testiranje kvaliteta konekcije na internet.

“Ako su izmjereni parametri kvaliteta pristupa internetu ispod ugovorenog kvaliteta, određenog korisničkim ugovorom, korisnik može da iskoristi rezultate mjerenja i uputi prigovor operatoru. U slučaju da nije zadovoljan reakcijom operatora može uputiti žalbu EKIP-u, uz dostavljanje dobijenih rezultata sa sistema EKIP NetTest”, zaključuje se u saopštenju.