25-08-2023

„Novo varvarstvo“ antropološka studija Bojana Jovanovića i prva izložba 7. festivala Ćirilicom

U ponedjeljak, 28. avgusta, na Trgu između crkava u Starom gradu Budve festival „Ćirilicom“ nastavlja program predstavljanjem knjige „Novo varvarstvo” filozofa, antropologa i književnika Bojana Jovanovića, nakon čega, u crkvi Santa Maria in Punta, slijedi otvaranje izložbe pod nazivom „Odsjaji budvanske prošlosti kroz politeizam i hrišćanstvo“ priređivača mr Lucije Đurašković i Marka Kentere.„Novo varvarstvo“, antropološka studija Bojana Jovanovića, odgovara na pitanja šta je savremeno varvarstvo i ko su novi varvari. Kako autor smatra, varvarstvo nije samo kulturno-istorijsko određenje njegove davne prošlosti već i aktuelni potencijal kojim se on potvrđuje tokom istorije do danas.

Ispoljavajući se samo kroz različite forme i koristeći razvijena tehnološka sredstva, ono je antropološka konstanta prepoznatljiva u njegovom odnosu prema drugima. To varvarstvo se ispoljava i u raznim oblicima suptilne agresije, dolazeći danas do posebnog izražaja u virtuelnoj realnosti i aktivnosti anonimnih „hejtera”.

Istorijski kontinuitet ovakvog čovjekovog ponašanja pokazuje i njegovu današnju aktuelnost, a ono što razlikuje nekadašnje od sadašnjeg varvarstva jesu nova sredstva koja koriste pripadnici civilizacije u svom negativnom odnosu prema drugima. Varvarstvo je veliko iskušenje za savremenog čovjeka da koristeći najsavršenija tehnološka sredstva ispolji tamnu stranu svoje prirode prema drugome, ali je ono i veliki izazov da energiju svog arhaičnog bića iskaže na kreativan način i humano potvrdi sebe. Knjiga je objavljena u izdanju novosadske „Adrese”.Prva od dvije likovne izložbe 7. festivala Ćirilicom, a objema su tematski tretirane zavičajne priče iz našeg grada, nosi naziv „Odsjaji budvanske prošlosti kroz politeizam i hrišćanstvo“ i priredili su je mr Lucija Đurašković i Marko Kentera. Riječ je o fotografskoj izložbi na kojoj ćemo vidjeti najbolje fotografije više autora koji su se bavili riznicom budvanskog muzeja kao svojevrsnim politeističkim draguljem, i riznicom manastira Svetog Nikole u Praskvici, koji je biser među budvanskim manastirima. Taj svojevrsni kontrast na najbolji način će otvoriti temu nevjerovatnog bogatstva koje se krije u našem gradu, a koje je svakodnevno dostupno turistima i sugrađanima.

Izložba će biti otvorena 28. avgusta u 22 sata i moguće je pogledati do nove izložbe koja je najavljena za 12. septembar.