28-03-2023

NVO Puževa kućica organizuje okruglii sto u okviru projekta „Budva za svu djecu“

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju "Puževa kućica” Budva, poziva predstavnike institucija, nevladinih organizacija i medija iz Budve za učešće na okruglom stolu pod nazivom “Multisektorska sistemska podrška djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u Budvi”. Okrugli sto će se održati 31. marta 2023, sa početkom u 12:00 h, u Hotelu “Budva” u Budvi, u okviru projekta “Budva za svu djecu”.

NVO Puževa kućica organizuje okruglii sto u okviru projekta „Budva za svu djecu“ | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Cilj održavanja okruglog stola je unapređenje multisektorskog odgovora na potrebe djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi.

Teme o kojima će biti riječi su: Unapređenje politike i pravnog okvira za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju; Unapređenje sistema prikupljanja, analize i sistematizovanja podataka u svim sektorima; Poboljšanje multisektorske koordinacije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i pružanje integrisane podrške u toku cijelog životnog ciklusa.

Nevladina organizacija Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju "Puževa kućica" Budva u partnerstvu sa NVO „Znakovi“ Budva, sprovodi projekat "Budva za svu djecu" u okviru programa ReLOaD2. Projekat je podržan kroz ReLOaD2 program koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava, u okviru pet klastera opština među kojima je i klaster „Coastal Mates“ (opštine Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi).

Opšti cilj projekta "Budva za svu djecu" je unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u lokalnu zajednicu. Specifični cilj projekta je povećanje nivoa integracije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u lokalnu zajednicu.