31-03-2023

Okrugli sto: Multisektorska sistemska podrška djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u Budvi

Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju "Puževa kućica” Budva, poziva predstavnike institucija, nevladinih organizacija i medija iz Budve za učešće na okruglom stolu pod nazivom “Multisektorska sistemska podrška djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u Budvi”. Okrugli sto će se održati danas sa početkom u 12:00 h, u Hotelu “Budva” u Budvi, u okviru projekta “Budva za svu djecu”.


Foto: arhiva

Cilj održavanja okruglog stola je unapređenje multisektorskog odgovora na potrebe djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Budvi.

Teme o kojima će biti riječi su: Unapređenje politike i pravnog okvira za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju; Unapređenje sistema prikupljanja, analize i sistematizovanja podataka u svim sektorima; Poboljšanje multisektorske koordinacije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju i pružanje integrisane podrške u toku cijelog životnog ciklusa.

Nevladina organizacija Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju "Puževa kućica" Budva u partnerstvu sa NVO „Znakovi“ Budva, sprovodi projekat "Budva za svu djecu" u okviru programa ReLOaD2. Projekat je podržan kroz ReLOaD2 program koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD2 program realizuje se u partnerstvu sa petnaest lokalnih samouprava, u okviru pet klastera opština među kojima je i klaster „Coastal Mates“ (opštine Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi).

Opšti cilj projekta "Budva za svu djecu" je unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u lokalnu zajednicu. Specifični cilj projekta je povećanje nivoa integracije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u lokalnu zajednicu.

AGENDA:

12.00 – 12.10 UVODNA RIJEČ ORGANIZATORA I PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „BUDVA ZA SVU DJECU“

Nataša Anastasov, izvršna direktorica NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva

12.10 – 12.20 PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ReLOaD2 Regionalni program lokalne demokratije za zapadni Balkan

Dženana Šćekić,  projektna menadžerka, UNDP Crna Gora
Iva Bajković, kancelarija za evropske integracije i saradnju Opštine Budva

12.20 – 12.30 RAD SA DJECOM I MLADIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
Mirjanka Jović, predsjednica NVO Centar za razvoj i kulturu govora „Znakovi“ Budva

12.30 – 13.45 TEMA: MULTISEKTORSKA SISTEMSKA PODRŠKA DJECI I MLADIMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU U BUDVI

UČESNICI OKRUGLOG STOLA

Predstavnici opštinskih sekretarijata:

- Jasna Petrović, rukovoditeljka Centra za socijalni rad područne jedinice Budva
- Dr Nada Purić, pedagoškinja SMŠ „Danilo Kiš“ Budva
- Biljana Ljumović, defektološkinja-logoped, koordinatorka za inkluziju OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ Budva
- Žarko Ristić, direktor JPU „Ljubica V. Jovanović- Maše“ Budva
Marina Jovanović, direktorica PPU „Vini Pu“ Budva
- Marija Cimbaljević, defektološkinja-oligofrenolog ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor
- Branka Čvorović, novinarka RTV Budva, predsjednica NVO Organizacija žena Budve
- Anđela Brnović, saradnica za zaštitu, rodnu ravnopravnost i inkluziju Opštinske organizacije crvenog krsta Budva

- Ivona Medigović, blogerka
- Vukoslav Rucović, Turistička organizacija Budve

13.45 - 14.00 – Usvajanje zaključaka i zatvaranje događaja.
14.00 Druženje uz kokteL

MODERATOR: Nataša Anastasov, NVO „Puževa kućica“ Budva