15-06-2020

NVU Primorska i Šekularac: Jači ste nego što mislite

NVU Primorska u saradnji sa Zlatkom Šekularcem, personalnim trenerom, započinje inicijativu za lica sa inavaliditetom i posebnim potrebama, pod nazivom "Jači ste nego što mislite", kojom će biti omogućeno besplatno pružanje stručne pomoći radi poboljšanja životnih funkcija sa posebnim načinom rada.


Foto: Instagram/NVU Primorska

Svake srijede u terminu od 12 do 13 časova u prostorijama budvanskog Kolos Gym-a.