01-07-2020

Od danas jeftiniji roming u zemljama Zapadnog Balkana

Naredna faza snižavanja cijena usluga u zemljama Zapadnog Balkana, što podrazumijeva smanjenje cijene dolaznih poziva u romingu za korisnike svih operatora u Crnoj Gori, počeće da se primjenjuje od danas.

Od danas jeftiniji roming u zemljama Zapadnog Balkana | Radio Televizija Budva

Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da cijena dolaznih poziva u romingu sada može iznositi maksimalno 3,03 centa po minutu sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost (PDV).

„Osim cijene dolaznih poziva, smanjuju se i cijene usluge prenosa podataka u romingu koje će iznositi maksimalno 1,91 cent po megabajtu (MB) za korisnike Crnogorskog Telekoma, 1,96 centi po MB za korisnike Telenora, odnosno od 1,82 centa po MB do 21,78 centi po MB, u zavisnosti od korisničkog paketa koji se koristi, za korisnike M:tela“, navodi se u saopštenju.

Cijene ostalih regulisanih maloprodajnih roming usluga u državama Zapadnog Balkana (usluge odlaznih poziva i SMS) će ostati nepromijenjene u odnosu na trenutno važeće cijene.

„Navedene cijene će važiti do 1. jula naredne godine, kada će se roming usluge za korisnike u državama Zapadnog Balkana, naplaćivati identično kao kada je korisnik rominga u svojoj matičnoj mreži, takozvani Roaming Like at Home - RLAH režim naplate“, precizirali su iz Ministarstva.

Države regiona su 4. aprila prošle godine u Beogradu, slijedeći praksu zemalja Evropske unije (EU), zaključile Sporazum o smanjenju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.

Sporazum se primjenjuje od 1. jula prošle godine, kada su cijene usluga rominga značajno snižene u odnosu na prethodni period, i to 57 odsto za uslugu odlaznih poziva, 20 odsto za dolazne pozive iz regiona, 41 odsto za SMS i čak 86 odsto za uslugu prenosa podataka.


Foto: Pixabay