30-12-2020

Odbornički klub DPS Budva: Uputili inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke Opštine Budva

Iz Odborničkog kluba DPS Budva saopšteno je da je taj klub uputio inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Opštine Budva o poništavanju akata i preduzimanju odgovarajućih radnji lokalne samouprave i lokalne uprave."Ovim činom želimo da pokažemo cjelokupnoj javnosti ko je zaista bio napadač na ustavni i pravni pore-dak i ko još uvijek odbija da poštuje zakonske okvire Crne Gore. Budva jeste i mora ostati u pravnom sistemu Crne Gore i u njoj važe zakoni naše države. Bahato ponašanje uz kršenje Zakona države Crne Gore neće proći. Vladavina prava mora biti jednaka za sve", stoji u saopštenju.