28-04-2016

Održana prezentacija studentskog projekta “Tradicija i kultura Paštrovića”

U velikom amfiteatru Fakulteta za biznis i turizam Budva, u zgradi Akademije znanja, 27.04.2016. održana je prezentacija studentskog projekta "Tradicija i kultura Paštrovića".

Održana prezentacija studentskog projekta “Tradicija i kultura Paštrovića” | Radio Televizija Budva

Koristeći teorija znanja iz predmeta “Menadžment događaja”, studenti su iznijeli svoje ideje, organizovali timove, te praktično izveli pomenuti projekat kako bi na pravi način dočarali i prezentovali paštrovsku kulturu i običaje.

U nizu turističkih manifestacija koje se organizuju na području budvanske opštine, studentima je posebno interesantna bila “Fešta od ruštula”, koja je po prvi put održana prošle godine u naselju Sveti Stefan, izazvavši veliku pažnju kako mještana, tako i turista, te su na ovaj način najavili i narednu, koja će biti održana krajem maja mjeseca. Ovaj događaj organizovalo je NVU “Sveti Stefan – Naš Dom”, koje se bavi očuvanjem tradicije i kulture paštrovskog kraja, što je za posljedicu imalo obogaćenje turističke ponude naselja Sveti Stefan u predsezoni.Studenti su kroz organizaciju promocije htjeli da pokažu koliko je organizacija jednog događaja važna i jedina u nizu marketinških aktivnosti koja nema popravni. Šta je to što organizator želi da postigne i poruči određenim događajem je polazna osnova za kreiranje svega – od kreativnog koncepta, tehničkog riješenja, protokola, preko programa, catering-a, organizacije, do koordinacije i realizacije. Ukoliko je poruka na pravi način prenijeta ciljnoj grupi kojoj je namijenjena, događaj je uspio.

Istražujući tradiciju i kulturu Paštorvića, studenti su na održanoj promociji kroz odabrane paštrovske pjesme, recitacije, priče o zavičaju praćene slikom na video- bimu, obučeni u paštrovske nošnje, na poseban i originalan način predstavili običaje ovog kraja. Na samom koktelu, gosti su imali priliku da degustiraju autentične paštrovske specijalitete.

Posebna pažnja u okviru promocije posvećena je prošlogodišnjoj Fešti od ruštula, kako bi na pravi način upotpunili kompletan događaj. Gosti na ovogodišnjoj prezentaciji bili su i učesnici pomenutog događaja, koji su iznijeli svoje utiske kako o Fešti, tako i o samoj studentskoj prezentaciji.

Organizacija jednog ovakvog projekta pokazala je koliko je važna integracija teorijskog i praktičnog znanja, čemu Fakultet za biznis i turizam Budva od samog osnivanja posvećuje izuzetno veliku pažnju.Gostima se obratio prof. dr Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam, rekavši da su studenti Fakulteta za biznis i turizam, pod rukovodstvom predmetnog nastavnika, doc.dr Marie Popović, uradili jednu veoma uspješnu vježbu uživo - promociju organizacije događaja i čitavom događaju nadgradili dopunski smisao, promovišući ga, u kraćoj verziji, kao tradicionalni događaj dobrodošlice- Welcome koktel „Ruštule“, kojim bi se, na modernizovan, ali na tradiciji zasnovan način, ukazala dobrodošlica gostima u raznim prilikama. Program dobrodošlice bi bio „koktel“ male autohtone ponude tradicionalne zakuske, pića, muzike, nošnje..., što bi sve skupa ilustrovalo tradicionalni hospitaliti duh Paštrovića i Budve. Dekan je uputio pohvale nastavnom osoblju, organizatorima i učesnicima ovog događaja sa ohrabrenjem da istraju u ovakvim aktivnostima koje na najbolji način sublimiraju dobru teoriju i praksu u hospitaliti industriji.

Ivan Kentera, predsjednik NVU „Sveti Stefan – Naš dom“ se zahvalio studentima što su za njihovo prezentovanje iz predmeta Menadžment događaja, od mnoštva manifestacija koje se odigravaju u našoj opštini, izabrali baš Feštu od ruštula. Pohvalio je studente na originalnom predstavljanju i sve prisutne pozvao da prisustvuju ovogodišnjoj Fešti od ruštula.

Prodekanica Fakulteta za biznis i turizam Budva, doc. dr Ana Tripković Marković i predavač na ovom fakultetu, mr Miško Rađenović, su izrazili zadovoljstvo načinom realizacije ovog događa, istakavši da su sigurni da će učesnici studentskog projekta biti budući nosioci turizma u Crnoj Gori.

Projekat su prezentovali studenti druge godine, Fakulteta za biznis i turizam Budva, Dijana Rađenović, Milica Vulević, Iva Bajković, Jovana Tomičić, Nebojša Božović, Stasija Kaluđerović, Galina Bogorodetskaya, Danijela Ivančević, Danijela Benić, Marija Radeč, Nataša Jovović, Nikola Šćepanović i Nikola Radunović.

Prezentaciji projekta su prisustvovali predstavnici naučne zajednice Crne Gore, predstavnici turističke privrede i javne uprave, dekani, prodekani i kolege sa ostalih akademskih i obrazovnih institucija u zemlji, kao i studenti Fakulteta za biznis i turizam Budva i ostale mnogobrojne zvanice.