15-02-2021

Opštinski Tim: Zatvaranje teretana, igrališta, šetališta, trgova...

Opštinski Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Budva danas je, na osnovu preporuka IZJCG i Ministarstva zdravlja, donio nove zaključke i preventivne mjere koje stupaju na snagu danas.

Opštinski Tim: Zatvaranje teretana, igrališta, šetališta, trgova... | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva

Kako je navedeno u saopštenju, zatvaraju se igrališta i teretane na otvorenom prostoru na teritoriji opštine Budva.

"Za izvršavanje ove mjere je zadužena i odgovorna Komunalna policija Budva. U slučaju potrebe Komunalnoj policiji će asistirati i pomagati pripadnici CB Budva i Službe zaštite i spašavanja Budva", kazali su iz Opštinskog Tima.

Zabranjeno je i korišćenje svih plaža, trgova, parkova i javnih površina.

"Na osnovu Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za spriječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i spriječavanje prenošenja novog koronavirusa koju je donijelo Ministarstvo zdravlja i Preporuka IZJCG, u cilju efikasnije zaštite zdravlja građana i sprečavanja prenošenja virusa, opštinski Tim donosi naredbu o zabrani korišćenja svih šetališta na teritoriji Opštine Budva (Jaz, Budva, Bečići, Rafailovići, Miločer, Sveti Stefan, Pržno, Petrovac, Buljarica); svih plaža, trgova, parkova i javnih površina pogodnih za okupljanja koja se nalaze na teritoriji ove opštine kao i platoa ispred Starog grada", dodali su oni.

Opštinski tim je donio odluku da na prostoru Starog grada mogu boraviti samo vlasnici objekata i oni koji žive i rade na ovom lokalitetu, u skladu sa izdatim naredbama nadležnih državnih organa.

"Zadužuje se Komunalna policija da vrši kontrolu poštovanja izdatih zabrana korišćenja u saradnji sa Centrom bezbjednosti Budva. Svi koji prekrše izdate naredbe biće procesuirani shodno propisanim zakonskim sankcijama. Ova mjera primjenjivaće se od ponedeljka, 15. 02. 2021. godine", naglasili su iz Opštinskog tima.

Navedeno je da se Služba zaštite i spašavanja Opštine Budva zadužuje da vrši redovnu dezinfekciju svih objekata javnih ustanova na teritoriji opštine kao i javnih površina, stambenih ulaza, ulica, parkinga i drugih površina u cilju suzbijanja širenja novog korona virusa u cilju zaštite zdravlja građana.

Takođe, pripadnici pomenute službe stavljaju se na raspolaganje Patronažnoj službi JZU Dom zdravlja u cilju bržeg i efikasnijeg djelovanja i pružanja pomoći COVID pacijentima koji se nalaze na kućnom liječenju.

"Obaveza svih stanovnika Budve je nošenje zaštitne maske na javnim površinama, a kontrolu i poštovanje će sprovoditi pripadnici Komunalne policije. Sva službena vozila Opštine Budva, javnih ustanova i lokalnih preduzeća stavljaju se na raspolaganje opštinskom Timu za zaštitu i spašavanje za potrebe dopremanja hrane, ljekova i drugih potrepština građanima Budve kojima je pomoć potrebna", kazali su iz Opštinskog Tima.

Svi privredni subjekti koji posluju u vrijeme važenja privremenih mjera pozivaju se da se striktno pridržavaju izdatih naredbi i poštuju higijenske, zdravstvene i druge uslove.

"U cilju smanjenja gužvi u objektima gdje se vrše pekarske djelatnosti, preporučuje se da se roba izdaje putem šaltera kako bi se izbjeglo zadržavanje u samim objektima i time održala preporučena socijalna distanca", kazali su.

Na trgovinske objekte koji se bave prodajom prehrambene i mješovite robe, finansijske institucije, apoteke, subjekti koji se bave poštanskom djelatnošću i drugi, apelovano je da prilagode radno vrijeme novonastaloj situaciji.

"I da strogo poštuju preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore o propisanoj socijalnoj distanci za korisnike usluga. Takođe se pozivaju da poštuju i druge propisane mjere kojima se obezbijeđuje veća sigurnost i bezbjednost zaposlenih i kupaca i time dodatno obezbijede poštovanje socijalne distance i sprečavanje širenja koronavirusa."

Posebna zaduženja dodijeljena su Centru bezbjednosti Budva.

"Zadužuje se CB Budva da na osnovu dobijenih spiskova lica koji su pozitivni na COVID-19, od strane zdravstveno-sanitarne inspekcije i drugih nadležnih državnih organa vrši kontrolu poštovanja izrečenih mjera, kao i u slučaja kršenja istih preduzmu sve zakonske mjere u cilju sankcionisanja neodgovornih građana.

Zadužuje se CB Budva da u situacijama kada drugi nadležni državni organi ne mogu pronaći ili stupiti u kontakt sa licima koji su COVID pozitivni ili im je izrečena mjera samoizolacije, preduzmu radnje kako bi se ista pronašla i procesuirala u skladu sa zakonskim nadležnostima."

Kako su zaključili iz Opštinskog tima, svi državni, opštinski organi i službe su u obavezi da uspostave maksimalni stepen koordinacije i saradnje u svojim aktivnostima u cilju sprovođenja predloženih mjera za sprečavanje daljeg širenja epidemije koronavirusa.


M.S.