20-12-2021

Pejović: Napušteni psi su regionalni problem, odgovornost često izostaje

Tokom ove sedmice javnost je bila upoznata sa nemilim događajem. Naime, u dvorištu Druge osnovne škole jednog dječaka je ujeo pas, a sa tim slučajem odmah je bio upoznat i Igor Pejović, upravnik Skloništa za napuštene i izgubljene životinje na Paštrovskoj gori.


Ilustracija, Foto: Pixabay

"Ovaj se teren već duže vrijeme opservira, jer je primijećeno da se na istom nalaze vlasnički psi koji dolaze za djecom do škole, tu se zadržavaju i nakon odlaska djece odlaze i psi. Najčešći razlozi za povrede djece od strane pasa jeste dječija radoznalost, zanesenost tokom igre, iskazivanje straha prema psu, povećanje broja djece na ograničenom prostoru", kazao je Pejović za naš portal uz napomenu da ih je o ovom slučaju obavijestila Higijensko epidemiološka služba Doma zdravlja Budva, nakon čega su sa pripadnicima Komunalne inspekcije izašli na teren.

Dječaka iz Budve ujeo pas lutalica

Pejović ukazuje da problem napuštenih i izgubljenih pasa nije lokalni, već regionalni problem.

"Problem sve više postaje socijalni i smatra se da je jedan od indikatora nesređenosti i nezrelosti društva u kome živimo. Dovoljno je da neko samo poželi da ima psa i može da ga ima. Psi su živa bića i pored želje, bitno je da vlasnici (koji su zreli ljudi) imaju barem minimum shvatanja odgovornosti prema toj životinji. Odgovornost često izostaje", upozorava naš sagovornik.

On smatra da svaki pas ima svoj karakter i da kao takav može u izvjesnoj mjeri biti opasan. Podvlači da je bitno edukovati djecu o načinima ophođenja prema psima i drugim životinjama.

Stanje na terenu, prema njegovim riječima, nije zadovoljavajuće.

"Svi pokušaji raznih struka i aktivista ne daju rezultata. Paradoksalno je da ukoliko na određenoj teritoriji postoje organizovati pojedinci, grupe ili institucije koji žele riješiti ovaj problem, kao rezultat imamo povećanje populacije pasa. Ovo se tumači tako da oni vlasnici koji više ne žele da se brinu o svom psu imaju alternativu ostaviti ga na ulicu i prepustiti ga drugome na dalju brigu", istakao je Pejović, uz napomenu da u Crnoj Gori i susjednim državama nažalost ne postoji strategija i metodologija koje bi se bavile rješavanjem problema.

U azilu za pse na Paštrovskoj gori u posljednjem kvartalu je zbrinuto oko 15 pasa. Rukovoditelj azila podsjeća da građani, ukoliko na određenom području opštine Budva primijete problem isti mogu prijaviti Komunalnoj inspekciji koja izdaje nalog za izlazak na teren. Sklonište za napuštene životinje, u organizacionom pogledu, sastavni je dio DOO Komunalno Budva.

"Bez namjere da prebacujemo odgovornost na bilo kojeg pojedinca ili instituciju, apelujemo na podizanje svijesti kod svih, kako bi se pronašao odgovarajući modalitet koji bi podrazumijevao i dobre odluke, koje bi imale u vidu javni interes. Uz konkretno djelovanje i odgovarajuću implementaciju pozitivnih praksi vjerujemo da bi slučaj povreda bio sveden na minimum, te da bi donošenje određene strategije usrećilo i ljude i životinje", zaključio je Pejović.


M.S.