07-10-2019

Azil na Paštrovskoj gori: Privremeno ili trajno sklonište za napuštene životinje? VIDEO

Iako u svim crogorskim gradovima ne postoje skloništa za napuštenje životinje, Opština Budva je 2011. godine, na inicijativu građana i uz svesrdnu pomoć arhitektice Svetlane Gaković, koja je i izradila projekat za objekat za njihov smještaj i njegu, taj problem riješila. Ipak, bez obzira na to što je primarna ideja otvaranja azila bila privremen smještaj životinja, pojedine se tamo nalaze još od njegovog osnivanja.

Azil na Paštrovskoj gori: Privremeno ili trajno sklonište za napuštene životinje? VIDEO | Radio Televizija Budva

Povodom Međunarodnog dana zivotinja, u petak, 4. oktobra, ekipa Televizije Budva obišla je obližnji azil za životinje, koji se nalazi u selu Kruševica nedaleko od Budve.

Prema riječima Igora Pejovića, svaki dan je Međunarodni dan životinja, jer u njemu su smještene sva briga i ljubav koju životinje nisu imale napolju. No, kako dodaje, one u azilu nisu srećne, jer pravu i istinsku sreću čine združeno ljubav i sloboda.

Svetlana Gaković, arhitektica koja je gradu poklonila projekat azila za pse i koja je inicirala otvaranje tog kompleksa, razočarana je je činjenicom da je njegova svrha promašena a odgovornost za to snosi Komunalno preduzeće koje njime upravlja.

Budući da su vrata azila gotovo non stop zatvorena i ne postoji tabla sa natpisom kada zainteresovani mogu doći, pogledati i eventualno udomiti nekog psa, Gaković to smatra velikim propustom Komunalnog preduzeća koje takvom slikom ne radi na promociji i osnovnom cilju postojanja azila, a to je udomljavanje. Životinje, kako dodaje nisu tamo dovedene na doživotni smještaj.

Sa druge strane, na odgovornost se pozivaju i vlasnici i budući vlasnici životinja sa napomenom da je životinja vrlo osjetljivo živo biće koje treba ljubav i pažnju, biće koje u stvari treba dom.


Opširnije u prilogu Ljubice Pribilović: