11-04-2018

Plagijatorima na UCG rok od 30 dana da modifikuju rad

Senatori Univerziteta Crne Gore izjasniće se na sjutrašnjoj sjednici o predloženoj odluci za korišćenje softvera za utvrđivanje plagijata na UCG, koji je kupljen prošle godine.

Plagijatorima na UCG rok od 30 dana da modifikuju rad | Radio Televizija Budva

U dokumentu je pojašnjeno da je odlukom propisano da će se pravila primjenjivati na postupke sticanja diplome magistarskih/master studija i doktorskih studija na Univerzitetu Crne Gore, kao i postupke objavljivanja publikacija u okviru izdavačke djelatnosti Univerziteta Crne Gore, uključujući i postupke počete prije stupanja na snagu odluke u kojima nije donijeta konačna odluka.

Plagijatom će se, kako je predloženo, smatrati kopiranje, odnosno korišćenje istog ili sličnog sadržaja, teksta, paragrafa ili dijela paragrafa, ideje, metode i tome slično, bez korišćenja navodnika i navođenja izvora iz kojeg je preuzeto, kao i autoplagijat koji se odnosi na korišćenje ranije publikovanog djela (parcijalno ili u cjelini) od istog autora bez adekvatnog navođenja izvora.

Plagijat nastao prevođenjem i neadekvatno parafraziranje bez navođenja izvora ne može se utvrditi korišćenjem softvera za detekciju plagijata iThenticat, istaknuto je u dokumentu.

Ova odluka, kako prenosi Pobjeda, primjenjivaće se na akademsko osoblje i osobe sa naučnim i istraživačkim zvanjima, koji su zaposleni na UCG, kao i na studente UCG. Odluka se može primjenjivati na publikacije koje izdaje UCG van i u okviru izdavačke djelatnosti, doktorske disertacije koje se realizuju na UCG, magistarske/master radove koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore i ostala dokumenta po potrebi.

Evaluacija rezultata primijenjene metode provjere isključuju citate pod navodnicima, bibliografije, fraze, podudaranja do 10 riječi, sličnost manju od pet odsto, opšte prihvaćene pojmove i koncepte (npr. pojmovi iz standardne udžbeničke literature) piše u odluci. Doktorske disertacije i magistarski/master radovi smatraće se plagijatom ako sadrže bilo koji dio teksta koji je direktno preuzet od drugih autora bez navodnika i originalnog izvora, bilo koji segment metode, ideje i slično koji je preuzet, a da nije citirano originalno djelo…

Plagijat je “i ako postoji više od 30 odsto sličnosti” između doktorske teze/master rada kandidata i autorskih radova drugih autora, a da nijesu navedeni izvori; ako kandidat ne navodi jasno djelove sopstvenih naučnih radova u master radovima ili doktorskim tezama, piše u odluci.

Ističe se i da postoje djelovi naučnih radova koji često pokazuju veliku sličnost, ali da to ne treba da se smatra plagijatom, jer je važno da se navedu autori koji su razvili datu metodologiju.

Ukoliko se, kako dodaju, posumnja da u radu ima elemenata koji bi se mogli tumačiti kao plagijat, Centar za studije i kontrolu kvaliteta na UCG formiraće komisiju iz reda osoba sa akademskim ili naučnim zvanjem na UCG koja će imati najmanje tri člana.

Zadatak komisije je da prikupi dokaze, sprovede analizu da li su rezultati evaluacije relevantni za konkretne slučajeve i rezultat provjere dostavlja tijelima koja su zadužena za evaluaciju. Po potrebi, u radu komisije mogu učestvovati rektor i prorektori navedeno je u dokumentu.

Kako je pojašnjeno, komisija je dužna da sugeriše ispravljanje nepravilnosti uočenih primjenom softvera iThenticate na konkretnom dokumentu, u roku od 30 dana od dana kada su uočene nepravilnosti, osim ukoliko se radi o fazi odbrane rada. Kandidat je potom dužan da koriguje sporne djelove u roku od 30 dana od dana dostavljanja sugestija komisije.