20-07-2023

Početkom septembra konkurs za treći upisni rok

Univerzitet Crne Gore raspisaće početkom septembra treći konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2023/24. godinu.

Početkom septembra konkurs za treći upisni rok | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija/pixabay


Navodi se da će, u skladu sa programom Ministarstva prosvjete, UCG organizovati elektronsko prijavljivanje na ovaj konkurs.

"Samo u izuzetnim slučajevima, (kada u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, u slučaju stranih državljana, državljana Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i slično), kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice", kaže se u saopštenju.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Informacije o broju preostalih mjesta koja će se finansirati iz Budžeta Crne Gore biće date u konkursu, koji će početkom septembra biti objavljen u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na sajtu UCG (www.ucg.ac.me).