21-04-2021

Pomorski saobraćaj u minusu 56,36 hiljada EUR

Kompanija Pomorski saobraćaj prošlu godinu je završila sa minusom od 56,36 hiljada EUR što je skoro 47 puta loši rezultat u odnosu na 2019. godine kada je ova firma imala dobit od 2,64 miliona EUR.

Pomorski saobraćaj u minusu 56,36 hiljada EUR | Radio Televizija Budva

Foto: www.ferry.co.me

Vijesti pišu da to pokazuju podaci iz poslovnog bilansa Pomorskog saobraćaja koji su objavljeni na sajtu Uprave prihoda i carina.

Firma u vlasništvu podgoričkih biznismena braće Dejana i Dušana Bana i njihovog partnera Željka Mihajlovića, prošle godine je, prvenstveno zbog pandemije koronavirusa i čestih potpunih ili djelimičnih ‘zatvaranja’ Crne Gore uzrokovanih epidemiološkom situacijom, imala značajno manji promet nego u ‘regularnim’ godinama.

Prema podacima od prodaje karata za prevoz trajektom prošle godine je prihodovano 2,8 miliona EUR što je skoro dva i po puta manje nego 2019. godine, kada je po tom osnovu ostvaren prihod od skoro 6,24 miliona.

Iako je za više nego duplo porasla stavka ostali prihodi koji su iznosili 111,36 hiljada, te iako su značajno smanjeni troškovi poslovanja koji bili 1,49 miliona, Pomorski saobraćaj je prvi put od kada su ga u ljeto 2004. od države kupili braća Ban i Mihajlović iskazao minus na kraju poslovne godine. To, ipak, neće teško pogoditi ovu kompaniju koja po izvještaju ima preko 12 miliona gotovine na računima i u blagajni, odnosno neraspoređenu akumuliranu dobit iz ranijih godina u iznosu od 6,39 miliona.

Pomorski saobraćaj je prošle godine u rashode firme uvrstio stavku od 83,5 hiljada EUR na ime troškova za izradu tehničke dokumentacije za novi brod koji su ostvareni u prethod nim periodima, s obzirom da se odustalo od ove investicije. Ako se eliminiše ovaj u bilanse lani uvedeni trošak, firma bi prošlu godinu završila sa plusom od 27 hiljada EUR na koje bi morala da plati porez na dobit od devet odsto.

Pomorski saobraćaj u napomenama za izvještaj navodi da je poslovni rezultat za prošlu isključivo posljedica nedovoljnog ostvarenog prometa, a pri datom nivou tehničke opremljenosti i broja zaposlenih. Objašnjeno je da se kompanija opredijelila da po cijenu poslovnog rezultata sačuva svoju ekonomsku supstancu i zaposlene u čemu se uspjelo, da su sva oprema, posebno brodovi, radna mjesta i zaposleni sačuvani iako je uposlenost kapaciteta bila skoro upola manja nego u redovnim okolnostima, a zarade su isplaćivane u punom iznosu.