01-12-2023

Pomorstvo može biti generator razvoja crnogorske privrede

Pomorstvo može biti generator razvoja crnogorske privrede, ocijenili su ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović i izvršni direktor Mediterranean Shipping Company (MSC) za Crnu Goru, Dalibor Pelević.


Foto: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Radulović i Pelević su se složili da je neophodno nastaviti sa aktivnostima koje će doprinijeti kvalitetnijem infrastrukturnom povezivanju sa zemljama regiona.

“Što budemo bolje razvijali infrastrukturu u zaleđu Luke Bar, poboljšaćemo i njenu poziciju na tržištu i stvoriti odgovarajuće uslove da ona koristi svoje potencijale u većoj mjeri nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu. Na taj način će nam doći novi tereti, što će dovesti i do prisustva većeg broja brodara u luci”, kazao je Radulović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakao da je saradnja sa kompanijom MSC, pored saradnje koja se ostvaruje kroz teretni saobraćaj, posebno značajna, jer je riječ o brodarskoj kompaniji koja zapošljava više od 2,5 hiljada pomoraca iz Crne Gore.

Pelević je saopštio da je unapređenje putne i željezničke infrastrukture ključno za dalji razvoj Luke Bar.

“Važna je što bolja povezanost sa Srbijom ali i Bosnom i Hercegovinom. Smatram da je od velike važnosti snaženje saradnje preko koridora Bar-Beograd-Budimpešta”, kazao je Pelević.

Imajući u vidu da direktor MSC-a ujedno obavlja i funkciju zamjenika predsjednika Koordinacionog odbora za tranzitni saobraćaj, dogovoreno je intenziviranje aktivnosti kroz navedeni Odbor, uz podršku resornog Ministarstva.

Sagovornici su izrazli očekivanja da će na ovaj način tranzitni potencijal Crne Gore, ali i potencijal Luke Bar biti adekvatno valorizovani.


(MINA Business)