19-06-2017

Postavljena kapija na stazi za plažu Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore završilo je radove na izradi i postavljanju kapije na stazi prema plaži Mogren I, a u narednih nekoliko dana biće sanirana oštećena polja metalne ograde uz pješačku stazu.

Postavljena kapija na stazi za plažu Mogren | Radio Televizija Budva

Kako navode iz Morskog dobra, Ugovorom je bilo predviđeno da se izvedu radovi na izradi dva arm-betonska stuba obložena kamenim pločama, a nakon toga postavi gotova – fabrički proizvedena metalna dvokrilna kapija od inoxa, širine 3,40 m i visine 2,00 m sa fiksnim dijelom iznad, visine 40cm na kome je urezan natpis Plaža Mogren.

Na desnom krilu kapije postavljena je info tabla (dimenzija 60cm x 100cm) na kojoj su napisani podaci vezani za bezbjednost prolaza prema plaži.

U toku su radovi na sanaciji oštećenih polja metalne ograde uz pješačku stazu, a biće završeni u narednih nekoliko dana.

Ukupna vrijednost radova iznosi 4.771,90 €, a izvedeni su u sklopu redovnih aktivnosti na održavanju i uređenju zone morskog dobra, shodno Planu korišćenja sredstava za 2017. godinu, obavještavaju iz JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.