22-05-2022

(FOTO) JP Morsko dobro: Završena sanacija pješačke staze do plaže Mogren

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je u sklopu sanacija obalne infrastukture rekonstruisalo pješačku stazu do plaže Mogren.


Foto: JP Morsko dobro

"U sklopu pomenutih radova kompletna ograda je očišćena i ofarbana, stubovi na ulaznoj kapiji su obloženi novim kamenom.

Kako bi se povećala bezbjednost posjetilaca, Javno preduzeće je postavilo zaštitnu mrežu na stijenama i time spriječilo njihovo obrušavanje", naveli su u saopštenju.