02-01-2023

Povećana specifična akciza na cigarete i fino rezani duvan

Specifična akciza na cigarete, fino rezani duvan i bezdimne duvanske proizvode, povećana je od prvog dana ove godine.

Povećana specifična akciza na cigarete i fino rezani duvan | Radio Televizija Budva

Ilustracija, Foto: Pixabay

Kako se navodi u obavještenju za akcizne obveznike Uprave prihoda i carina (UPCG), dostavljenom agenciji Mina-biznis, specifična akciza na cigarete uvećana je sa 44 eura na 47,5 eura na hiljadu komada, dok je proporcionalna smanjena sa 26 odsto na 24,5 odsto od njihove maloprodajne cijene.

„Akciza na fino rezani duvan povećana je sa 50 eura na 55 eura po kilogramu, a na bezdimne duvanske proizvode sa 100 eura na 145 eura po kliogramu duvanske smjese", navodi se u obavještenju.

U skladu sa članom 36a, stav 1 Zakona o akcizama, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete, fino rezani duvan i bezdimne duvanske proizvode, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da naprave popis zaliha i da urade obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom.

„Izuzeto od stava 1 člana 36a, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da obave popis zaliha u slučaju promjene visine akcize“, objasnili su iz UPC.

Obračun razlike akcize podnosi se korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize, odnosno do 15. februara.

Iz UPC su napomenuli da je Zakonom o akcizama predviđena prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od dvije hiljade do 20 hiljada eura za preduzeće koje na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne obavi popis zaliha, obračun i uplatu akcize, odnosno njenu razliku.

Kako se dodaje, ugostiteljski objekti nijesu obveznici obračuna i uplate razlike akcize.


(MINA Business)