16-04-2019

“Pravo na adekvatno stanovanje – Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?”

ADP-Zid organizuje javni skup na temu “Pravo na adekvatno stanovanje – Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?”, koji će biti održan sjutra u Velikoj Sali SO Budva, sa početkom u 13h.

“Pravo na adekvatno stanovanje – Kako strateški doći do održivog lokalnog plana stanovanja?” | Radio Televizija Budva

Na skupu će biti prisutni predstavnici ADP-Zida, zaposleni u sekretarijatima nadležnim za stanovanje u opštinama na jugu Crne Gore, predstavnici opština, političkih subjekata, predstavnici civilnog sektora i zainteresovani građani.

Biće predstavljena Situaciona analiza socijalnog stanovanja u Crnoj Gori, njeni nalazi, koji sadrže trenutno stanje stambenog fonda i sprovođenja zakonodavstva i strateških planova iz oblasti stanovanja.

Takođe, biće raspravljano o tome kako opštine mogu da naprave održive lokalne planove u oblasti adekvatnog stanovanja, i kako se status prava na adekvatno stanovanje može normatizovati.