26-04-2020

Produžen rok za završavanje dionice Podgorica-Mateševo

Dionica auto-puta Podgorica-Mateševo neće biti završena ni u drugom produženom roku do 30. septembra ove godine, potvrđeno je "Vijestima" iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.


Foto: investitor.me

To je u petak ozvaničio i premijer Duško Marković, ukazujući na okolnosti zbog koronavirusa i to što su radovi oslonjeni na domaću operativu, te da izvođaču fali oko 800 radnika.

Prvobitni rok završetka ove dionice od 42 kilometra trebalo je da bude 11. maj 2019. godine, ali je produžen za 17 mjeseci. Razlozi kašnjenja bili su nedovoljna tehnička pripremljenost projekta kao i veliki broj neugovorenih radova poput petlje "Smokovac", elektro i vodovodne mreže i nekoliko pristupnih puteva, prenose "Vijesti".

Sadašnji razlozi za kašnjenje su posljedice pandemije koronavirusa, a novi rok mogao bi biti do ljeta naredne godine.

"Procenat izvedenih zemljanih radova na otvorenoj trasi je oko 90 odsto. Svjesni situacije sa pandemijom koronavirusa, te činjenice da je na nivou cijelog svijeta otežano funkcionisanje u svakoj oblasti pa i u oblasti građevinarstva, predmetna situacija je otežala izvođenje radova na izgradnji auto-puta i uticala na planiranu dinamiku. S obzirom na otežano funkcionisanje, otežano snabdijevanje materijalom i opremom, nedostatak radne snage, treba očekivati da je dinamika izvođenja radova u ovoj godini bude znatno slabija od planirane, što može imati i svoj odraz u krajnjem roku realizacije, a što će biti tretirano u skladu sa relevantnim ugovornim procedurama", navedeno je iz Ministarstva saobraćaja na pitanje da li će ova dionica auto-puta biti završena u novom roku do kraja septembra.

Izvor: investitor.me