19-08-2016

Promocija zbornika radova o prirodnim resursima Paštrovića

Prvo predstavljanje zbornika radova "Prirodni resursi Paštrovića u kontekstu Crnogorskog primorja", će se održati u subotu, 20. avgusta, u 18 časova u Institutu za biologiju mora u Kotoru.

Promocija zbornika radova o prirodnim resursima Paštrovića | Radio Televizija Budva

Ova jedinstvena publikacija, koju je prošle godine objavila Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (Odjeljenje prirodnih nauka), rezultat je rada istoimenog međunarodnog naučnog skupa po pozivu održanog 12. i 13. oktobra 2013. godine u Petrovcu na Moru. Zbornik sadrži naučne i stručne radove koje su recenzirali akad. Vladimir Stevanović (SANU) i akad. Perko Vukotić (CANU). Zbornik radova ima 154 stranica formata B5, uokviren je mekim povezom i štampan u tiražu od 150 primjeraka.

Učesnici promocije su referentni naučnici i eksperti: akad. Radomir V. Ivanović (urednik), akad. Slobodan Milosavljević, akad. Branislav Mitrović, prof. dr Pavle R. Anđus (urednik), prof. dr Nebojša Menković, prof. dr Snježana Hrnčić i dr Mirko Đurović.Ovaj događaj organizuje Institut za biologiju mora u Kotoru, uz podršku Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu "Drobni pijesak" i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, a podržan je od strane Opštine Budva i JP Vodovod i kanalizacije Budve.