14-11-2018

Prosječan oktobarski račun za struju u Budvi 22 eura

Prosječan račun za utrošenu električnu energiju za oktobar mjesec u Budvi iznosi 22,85 eura.

Prosječan oktobarski račun za struju u Budvi 22 eura | Radio Televizija Budva

Domaćinstva su u oktobru 2018. potrošila 86.236.915 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 5,2 odsto manje u odnosu na septembarsku potrošnju, odnosno 2,4% manje u odnosu na potrošnju ostvarenu tokom oktobra 2017, saopšteno je iz EPCG.

"Prosječan oktobarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 28,09 eura. Domaćinstva na Žabljaku bilježe najnižu prosječnu potrošnju od 18,25 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Nikšiću gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 33,11 eura. Račun vrijedan preko 150 eura dobiće svega 0,49 odsto potrošača, dok je potrošnja od 100 do 150 eura očitana kod 1,04 odsto kupaca", navedeno je u saopštenju.

Oktobarske račune umanjene za iznos popusta za redovne platiše dobiće čak 55,95 odsto domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno 195.133 kupaca.

EPCG je, podsjećaju, pokrenula akciju PODIJELIMO TERET 6, za sva domaćinstva koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije, bez obzira na visinu duga, kao i sva domaćinstva kojima ističu postojeći ugovori sklopljeni u akciji Podijelimo teret 4 prije dvije godine.

"Sva zainteresovana domaćinstva akciji se mogu priključiti do kraja novembra. Uslov za potpisivanje Sporazuma o izmirenju duga je da su plaćena tri posljednja računa. Prilikom potpisivanja Sporazuma, nema nikakvog učešća, a postojeći dug domaćinstva mogu otplaćivati na sljedeći način:

Ukoliko je dug manji od 440 eura, iznos duga dijeli se sa 20 eura i na taj način dobija broj rata; Ukoliko je dug već od 440 eura, dug se otplaćuje u 22 mjesečne rate u fiksnom iznosu od 20 eura", objasnili su.

Više informacija potrošači mogu dobiti besplatnim pozivom na broj 19100, na šalterima, web portalu www.epcg.com ili Facebook stranici.