22-09-2014

Prosječna zarada 473 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u avgustu je iznosila 473 eura i bila je 1,7 puta manja od minimalne potrošačke korpe, koja je vrijedila 790,8 eura.

Prosječna zarada 473 eura | Radio Televizija Budva

Prema podacima Monstata, prosječna zarada bez poreza i doprinosa u avgustu je u odnosu na jul porasla 0,6 odsto i činila je skoro 60 odsto minimalne potrošačke korpe.

Prosječna zarada u avgustu u odnosu na isti mjesec prošle godine pala je 0,4 odsto, dok je u odnosu na prosječnu zaradu u prošloj godini pala 1,2 odsto.

“Ukoliko se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu u odnosu na jul porasle 0,1 odsto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,5 odsto”, navodi se u izvještaju Monstata.

Vrijednost prosječne bruto zarade u avgustu iznosila je 718 eura.
Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u avgustu su u odnosu na jul zabilježile rast u sektorima snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 8,6 odsto, vađenje ruda i kamena 4,4 odsto, poslovanja sa nekretninama tri odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 2,2 odsto, obrazovanja dva odsto, usluga smještaja i ishrane 1,6 odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja 1,1 odsto.

Rast je zabilježen i sektorima prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine na veliko i malo, popravke motornih vozila i motocikala, državne uprave i odbrane, obaveznog socijalnog osiguranja.

Pad je zabilježen kod ostalih uslužnih djelatnosti, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, informisanja i komunikacija, umjetnosti, zabave i rekreacije, zdravstvene i socijalne zaštite, saobraćaja i skladištenja.