29-09-2023

Prosječna zarada u avgustu 799 EUR

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u avgustu je, prema podacima Monstata, iznosila 799 EUR i bila je 0,3 odsto veća u odnosu na jul.

Prosječna zarada u avgustu 799 EUR | Radio Televizija Budva

Foto: ilustracija/ pixabay

Prosječna neto zarada u avgustu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 11,3 odsto.

Prosječna bruto zarada u avgustu je iznosila 995 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu u odnosu na jul zabilježile rast od 1,7 odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 1,4 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u avgustu su u odnosu na jul porasle u sektorima usluge smještaja i ishrane 2,2 odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i poslovanje nekretninama po 2,1 odsto, građevinarstvo i ostale uslužne djelatnosti po 1,6 odsto, umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti jedan odsto i snabdjevanje vodom, upravljanje otpadnim vodam, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti 0,9 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima prerađivačka industrija i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti po 0,6 odsto, državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje 0,5 odsto i vađenje ruda i kamena i trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala po 0,2 odsto.

Pad neto zarade u avgustu je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima zdravstvena i socijalna zaštita 1,2 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1,1 odsto, finansijske i djelatnost osiguranja 0,5 odsto, saobraćaj i skladištenje 0,3 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i informisanje i komunikacije po 0,2 odsto i obrazovanje 0,1 odsto.