31-08-2023

Prosječna zarada u julu 797 EUR

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 797 EUR i bila je 0,3 odsto veća u odnosu na jun.


Foto: ilustracija/pexels

Prosječna neto zarada u julu je u odnosu na isti mjesec prošle godine porasla 11,6 odsto.

Prosječna bruto zarada u junu je iznosila 993 EUR.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u julu u odnosu na jun zabilježile rast od jedan odsto, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7 odsto”, navodi se u saopštenju.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u julu su u odnosu na jun porasle u sektorima ostale uslužne djelatnosti 2,3 odsto, umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti dva odsto, prerađivačka industrija 1,8 odsto, građevinarstvo 1,6 odsto, stručne, naučne i tehničke djelatnosti 1,3 odsto, saobraćaj i skladištenje i finansijske i djelatnosti osiguranja po 0,9 odsto i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 0,8 odsto.

Rast je zabilježen i u sektorima usluge smještaja i ishrane 0,7 odsto, snabdjevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa, uklanjanje otpada i slične aktivnosti, kao i trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikala po 0,6 odsto i poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i zdravstvena i socijalna zaštita po 0,3 odsto.

Pad neto zarade u julu je, u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen u sektorima informisanje i komunikacije 3,1 odsto, poslovanje nekretninama 0,6 odsto, Vađenje ruda i kamena 0,2 odsto, snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija i državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje po 0,1 odsto.